Euroguidance центар организује годишњу националну конференцију „Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи” која окупља доносиоце одлука, наставнике, стручне сараднике, каријерне саветнике из Националне службе за запошљавање, представнике канцеларија за младе, удружења и асоцијација, каријерних центара са високошколских институција и академске заједнице, као и стручњаке и практичаре из других европских држава.

Циљ конференције је размена информација о новинама у области каријерног вођења и саветовања на нивоу политика и пракси како на националном тако и европском нивоу. Поред тога, конференција представља и одличну примену за повезивање и размену искуства између каријерних практичара и стручњака из различитих сектора и држава.

Детаљније информације о темама, програмима, као и презентације са ранијих конференција можете наћи на следећим линковима:

Start typing and press Enter to search