На нивоу европских држава не постоји јединствен систем каријерног вођења и саветовања већ се системи у различитим државама међусобно разликују како на нивоу политика тако и пракси. У принципу, за каријерно вођење задужени су сектори образовања, запошљавања и омладинских политика, али сами актери и услуге варирају од система до система. На следећим страницама можете се информисати о:

Start typing and press Enter to search