Каријерно вођење или целоживотно вођење, како се још назива, представља низ активности које оспособљавају појединце било ког узраста, у било ком тренутку њихових живота, да:

  • идентификују сопствене способности, компетенције и интересе,
  • донесу одлуке које се тичу њиховог образовања, оспособљавања и професије и
  • управљају токовима својих живота у области учења, рада и других области у којима могу да стекну и примене способности и компетенције.

Примери активности каријерног вођења укључују: пружање информација, саветовање, процену компетенција, менторство, заступање и подучавање доношења одлука и вештина управљања каријером и сл.

Поред термина каријерног вођења, у различитим контекстима су у употреби и други, сродни термини попут професионалне оријентације, усмеравања, саветовања. Каријерно вођење се сматра најсвеобухватнијим појмом који укључује све ове различите типове услуга на целоживотној основи.

У нашем систему, синтагма каријерно вођење и саветовање (КВиС) је синоним за појам каријерног или целоживотног вођења који се најчешће користи у европским политикама и праксама. КВиС обухвата различите врсте услуга и активности којима се појединцу помаже да:

  • процени своје знања, вештине, интересовања и вредности,
  • да добије информације о могућностима даљег образовања и запослења,
  • позиционира себе на тржишту рада – како у односу на захтеве самог тржишта, тако и у односу на сопствене способности, интересовања и искуство.

Рад са појединцем не завршава се проналажењем адекватног запослења, већ се он(а) прати и даље ради сталног професионалног и личног развоја, а у складу са кретањима на тржишту рада.

Текст је писан на основу публикације ЕЛГПН мреже: Развој политике целоживотног вођења: европски пакет ресурса. Целу публикацију као и остале публикације ове мреже можете пронаћи на страници ЕЛГПН мреже.

Start typing and press Enter to search