Настављајући да негујемо приступ „од наставника за наставнике“, након краће паузе, 2023. године, расписали смо позив за достављање описа активности за ново издање Приручника и допуну Базе примера активности КВиС. Овом приликом вам са задовољством представљамо најновије издање Приручника, које садржи 16 нових активности. Надамо се да ће Вам овај приручник  бити од користи у раду и помоћи да успешно реализујете активности у својим школама и прилагодите их конкретним потребама ученика и окружења.

Свака активност у Приручнику структурирана је тако да су јасно представљене уводне, главне и завршне активности уз предвиђено трајање, методе рада и потребне материјале, а за додатне информације и инспирацију доступни су и различити прилози. Свака од активности припада одређеној тематској области, те се тако у Приручнику могу пронаћи активности које доприносе развоју вештина управљања каријером (ВУК) уопштено код младих, али и специфично унапређивању вештина самопроцене личних карактеристика и начина за њихово представљање код ученика основних и средњих школа.  Представљене су активности које подржавају вештине тражења и процене информација о свету рада и образовања код ученика, као и активност која је осмишљена у циљу подршке родитељима.

Биографије аутора активности налазе се у посебном одељку на крају Приручника. Све активности из приручника приказане су и засебно – у бази активности (euroguidance.rs/resursi/bazaaktivnosti) – где се могу претраживати према циљној групи и типу активности.

Надамо се да ће вам активности приказане у Приручнику бити корисне приликом даљег спровођења активности каријерног вођења и саветовања у вашим школама, као и да ће ово бити један од покретача даљег развоја области и осмишљавања нових активности. 

Приручник је доступан овде.

 

Start typing and press Enter to search