У септембру 2017. године током Европске недеље каријерног вођења одржаној у Талину у Естонији покренута је нова мрежа експерата која има за циљ прикупљање упоредивих података о системима каријерног вођења, у циљу успостављања базе којом ће координирати Европски центар за развој стручног образовања (CEDEFOP), а која ће моћи да се користи за развој нових алата на европском нивоу. Више информација о раду ове нове европске мреже можете сазнати на сајту CEDEFOP-a: www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/networks/careersnet.

Start typing and press Enter to search