У Републици Србији, каријерно вођење је препознато као значајно и интегрисано је у све системске законе и стратешка документа у области образовања, запошљавања и рада са младима.

Активности каријерног вођења и саветовања спроводе различите установе и организације како у јавном тако и приватном и невладином сектору. У зависности од узраста, за појединце су доступне различите услуге које организију различити пружаоци услуга из сва три сектора. На следећим страницама, доступно је више информација о каријерном вођењу и саветовању у Србији.

 

 

 

Start typing and press Enter to search