Ко може да користи услуге ЕГ центра?

Услуге Euroguidance центра су првенствено намењене практичарима и стручњацима из области каријерног вођења и саветовања, укључујући:

 • каријерне саветнике,
 • педагоге, психологе, наставнике и друге запослене у основним и средњим школама који спроводе програме и активности КВиС,
 • каријерне саветнике и друге практичаре при универзитетским и факултетским центрима за развој каријере,
 • доносиоце одлука на националном и локалном нивоу,
 • представнике канцеларија за младе који спроводе програме и активности КВиС,
 • активисте НВО који се баве питањима каријерног вођења и саветовања, запошљивости и мобилности,
 • представнике компанија, удружења или организација који се баве питањима у вези са каријерним вођењем и саветовањем,
 • истраживаче који се баве истраживањем у вези са каријерним вођењем и саветовањем или образују кадрове.

Поред тога, услуге Euroguidance мреже могу користити и појединци заинтересовани за област каријерног вођења, могућности за мобилност и образовни систем у Србији и другим земљама Европе.

Својим корисницима, Euroguidance центар бесплатно пружа следеће услуге:

За практичаре и стручњаке из области каријерног вођења и информисања:

 • обуке, радионице, презентације о каријерном вођењу и саветовању као и консултације у вези са планирањем и спровођењем активности КВиС;
 • објављивање новости и примера добре праксе у каријерном вођењу у Републици Србији и Европи;
 • објављивање приручника и других материјала о актуелним методама, техникама и алатима за каријерно вођење и саветовање;
 • објављивање и одржавање онлајн алата за каријерно информисање;
 • омогућавање сарадње са колегама у земљи и Европи;
 • објављивање информација о студијским посетама;
 • пружање релевантних информација о могућностима учења и усавршавања у другим европским земљама, као и могућем остваривању финансијске подршке за мобилност.

За наставнике, ученике, студенте:

 • подршка у развоју вештина управљања каријером организовањем тематских вебинара;
 • пружање информација о системима образовања и усавршавања у Европи;
 • подршка у проналажењу жељеног образовања или усавршавања у некој од европских земаља.

За стручњаке из области каријерног вођења и саветовања из иностранства:

 • пружање информација о систему каријерног вођења и саветовања у Републици Србији;
 • пружање информација о образовном систему у Републици Србији;
 • омогућавање сарадње са колегама у Републици Србији;
 • објављивање новости и примера добре праксе у каријерном вођењу у Републици Србији.

Start typing and press Enter to search