Каријерно вођење и саветовање обухвата различите активности и услуге које условно можемо подeлити на:

Каријерно информисање

Каријерно информисање обухвата преношење свих информација неопходних за планирање, постизање и одржавање запослености и волонтирања.

То укључује и информације о:

 • занимањима,
 • трендовима и стању на тржишту рада,
 • перспективама послова,
 • потребним вештинама,
 • каријерним путевима (путевима у реализацији каријере),
 • образовним програмима и могућностима,
 • образовним институцијама (свих врста – формалне, неформалне),
 • владиним и невладиним програмима и услугама.

Наведене информације сматрају се каменом темељцем каријерног вођења и саветовања.

Каријерно саветовање

Каријерно саветовање (као ужестручна активност) помаже појединцима да:

 • разумеју властите циљеве и аспирације,
 • доносе одлуке утемељене на информацијама,
 • управљају променама у својој каријери било да су планиране или непланиране.

Саветовање при запошљавању

Саветовање при запошљавању помаже појединцима да:

 • разјасне непосредне циљеве запошљавања,
 • разумеју и приступе oспособљавању за посао и стицању потребних компетенција,
 • стекну вештине неопходне за тражење и задржавање запослења.

Образовање за каријеру

Образовање за каријеру подразумева различите форме образовања и обучавања у оквиру наставног или ваннаставног процеса које укључују: посебан курикулум посвећен каријерном развоју, интегрисање ове теме у предметне области, и/или организацију посебног ваннаставног сегмента образовног рада који је укључен у школске планове и програме.

Ови програми, као и остале услуге КВиС имају за циљ да подрже развој вештина управљања каријером, прелазак из школе у област рада, итд.

Упућивање на посао (посредовање у запошљавању)

Ова услуга се односи на организовање или упућивање појединаца на слободна радна места.

Може бити организовано кроз јавне институције или приватну иницијативу. Неке средње школе и факултети организују овакве активности за своје студенте (сајмови запошљавања).

Каријерно вођење и саветовање запослених

Каријерно вођење и саветовање запослених је пружање помоћи и подршке запосленима како би могли да напредују у каријери, задрже радно место и крећу се кроз тржиште рада. Обухвата и пружање подршке послодавцима у процесу стручног образовања запослених када је то потреба процеса и организације рада.

Start typing and press Enter to search