Онлајн курс ,,Увод у каријерно вођење и саветовање” намењен је наставницима и стручним сарадницима средњих школа који желе да стекну основна знања о каријерном вођењу и саветовању и упознају се са активностима које могу да реализују са ученицима и са додатним ресурсима и материјалима које могу да користе у свом раду.

Након похађања курса моћи ћете да:

  • спроведете активности КВиС-а на основу приложених упустава;
  • осмислите сопствене активности КВиС-а, користећи као водиљу представљене активности КВиС-а и савете ваших колега који су учествовали у стварању овог курса;

Похађањем курса сазнаћете и које ресурсе можете користити као материјал у спровођењу активности КВиС-а са ученицима.

Пошто се курс реализује путем интернета, можете му приступити у било ком тренутку, из било ког краја Србије и сами одредити темпо којим ћете прелазити садржаје које смо вам припремили.

Како учествовати на курсу?

На курс се можете пријавити путем следећег линка: www.udemy.com/karijerno-vodjenje.

Налог на Udemy платформи, једној од најпознатијих светских платформи за онлајн курсеве, отвара се за један минут – уношењем имена и презимена, е-поште и лозинке.

Кликом на назив курса, отвара се страница са основним информацијама о овом курсу. Након клика на дугме за упис на курс и можете почети са првом лекцијом.

Садржај курса је организован у поглавља, а свако од тих поглавља се састоји од већег броја лекција, које су комбинација кратких видео-снимака и додатних ресурса који се налазе са стране.

Кликом на мени са десне стране, можете добити више информација о тој лекцији, преузети додатне материјале и линкове или направити белешку за себе.

Све лекције су доступне у сваком тренутку тако да сами можете да одредите време када желите да похађате овај курс, редослед лекција и темпо којим ћете прелазити лекције.

Садржај курса

У првој целини, коју чине прва два поглавља, представљени су основни појмови у вези са каријерним вођењем и саветовањем, дефинисани су термини и основни концепти, попут целоживотног приступа развоју каријере, значају вештина управљања каријером и слично. Такође, у овом делу је дефинисано место каријерног вођења у систему средњег образовања у нашој земљи, а представљен је и законски и стратешки оквир.

Другу, најважнију целину курса чине активности каријерног вођења и саветовања. Након уводног поглавља ове целине, у коме се говори о значају тих активности и различитим улогама које наставници и стручни сарадници могу имати у процесу каријерног вођења и саветовања, у седам наредних поглавља тематски су груписане активности које су претходно представљене у приручнику за наставнике средњих школа.

Активности представљају њихови аутори, наставници и сарадници који спроводе активности КВиС у својим школама и, осим самих припрема, у видео-снимцима који следе, аутори дају додатне савете и информације које могу помоћи у осмишљавању и спровођењу. Осим тога, имајући у виду да су активности тематски обједињене у поглавља – од самоспознаје, преко каријерног информисања, упознавања занимања, планирања и доношења одлука, представљања послодавцима, до организације школског тима и индивидуалног рада – у сваком поглављу су дате уводне лекције, које пружају основни оквир о датој теми или основу за боље разумевање представљених активности.

При представљању активности, уз видео-снимке који уводе одређену активност, дата је и потпуна припрема конкретне активности из приручника у pdf формату, у менију са стране, и велики број додатних ресурса и материјала које можете користити.

У завршној целини курса представљени су ресурси које можете користити за даље професионално усавршавање и у раду са ученицима, као и начини на које се могу остварити партнерства са кључним актерима у локалној заједници како би се унапредио квалитет спроведених активности каријерног вођења.

Уколико будете имали проблема са коришћењем курса, контактирајте са нама, било путем платформе или е-поште euroguidance@tempus.ac.rs.

Start typing and press Enter to search