Системи каријерног вођења и саветовања у европским државама су врло разнолики. На сајту ЕГ мреже доступне су информације о системима КВиС у различитим државама, начином организације пружања услуга КВиС, циљним групама становништва, ресурсима који се користе и најзначајнијим актерима и пружаоцима услуга КВиС. Наведене информације су прикупљене од стране ЕГ центара у датим државама и представљене су на енглеском језику.

Start typing and press Enter to search