Да би се појединцима олакшало да на једноставан начин утврде које су вештине стекли током мобилности, развијена је таблица за самопроцену, коју су Euroguidance центри из Данске, Естоније, Финске, Исланда, Латвије, Литваније и Шведске прилагодили и успешно је користе у својој земљи.

Таблица прати оквир сличан оном који се користи у језичком пасошу, са нивоима од А1 до Ц2; омогућава лаку идентификацију стања пре мобилности, што студентима и ученицима олакшава да поставе циљеве које желе да постигну током мобилности, служи им као подсетник и даје могућност за самосталну процену сопственог напретка током мобилности, а по повратку им омогућава да утврде које су вештине стекли, како би их касније боље представили послодавцима.

Таблицу и упутство за њено коришћење можете преузети из публикације Open the Door to the World (стр. 14–17), која је бесплатно доступна на адреси: https://www.euroguidance.eu/resources/publications/other-publications/open-the-door-to-the-world.

Start typing and press Enter to search