Euroguidance (ЕГ) је европска мрежа за подршку каријерном вођењу и саветовању која промовише европску димезију каријерног вођења и пружа релевантне информације о каријерном вођењу и мобилности.

Активности Euroguidance мреже се спроводе кроз националне Euroguidance центре који постоје у 36 европских држава. У Републици Србији, Euroguidance центар је покренут 2013. године као организациони део Фондације Темпус.

ЕГ мрежа је настала 1992. године у оквиру европског програма ПЕТРА, а данас делује као део Еразмус+ програма и делимично се финансира из средстава Европске уније а делимично из националног буџета држава чланица мреже. У зависности од националних приоритета, активности Euroguidance центара се разликују од државе до државе, али сви центри имају три основна циља:

 1. промоција европске димензије каријерног вођења
  • Euroguidance промовише сарадњу свих актера из области каријерног вођења и образовања;
  • Euroguidance подржава умрежавање каријерних практичара и стручњака из области каријерног вођења и саветовања на националном и међународном нивоу кроз организацију семинара, обука и студијских посета;
 2. подршка развоју компетенција каријерних практичара и промоција значаја мобилности за каријерни развој организовањем обука и других могућности за учење и размену
 3. пружање квалитетних информација о каријерном вођењу и мобилности
  • Euroguidance прикупља, публикује и размењује информације о:
   • резултатима пројеката, иновативним методама и примерима добре праксе у области каријерног вођења и мобилности,
   • могућностима за међународну мобилност,
   • oбразовним системима у европским земљама,
   • eвропским политикама, иницијативама и програмима у областима образовања, каријерног вођења и мобилности.

Више информација о мрежи и њеним активности можете наћи на сајту www.euroguidance.eu.

Start typing and press Enter to search