Обука „Унапређење квалитета активности каријерног вођења кроз ефикасно планирање рада школског тима за каријерно вођење и саветовање (КВиС)/професионалну оријентацију (ПО)” намењена је наставницима и стручним сарадницима са искуством у области који већ спроводе ове активности у учествују у раду Тима за КВиС/ПО. Учествовањем на овој обуци наставници и стручни сарадници ће моћи да унапреде своје знање о вештинама које су битне за ученике да би могли да управљају својом каријером и да сазнају о начинима организације активности тима које би доприносиле развоју релевантних вештина код ученика у складу са Предлогом стандарда услуга КВиС. Имајући у виду да је свака школа специфична у погледу својих ученика и доступних ресурса, значајан део семинара је посвећен осмишљавању опција за рад тима у односу на одлике конкретне школе.

Централне активности обуке посвећене су елементима квалитетног плана и програма КВиС/ПО који укључују:

  • дефинисање циљева и одређивање исхода,
  • процену остварљивости циљева у односу на капацитете школе у текућој школској години,
  • осмишљавање задатака и активности тима,
  • одређивање динамике, реализатора, сарадника и потребних ресурса за реализовање планираних активности,
  • планирање евалуације и начина превазилажења баријера у раду.

Током обуке учесници ће бити у прилици да раде на унапређењу својих досадашњих планова и програма за КВиС у кооперацији са другим учесницима и уз подршку реализатора обуке. Циљ је да учесници са обуке пођу са унапређеним плановима и програмима и опремљени конкретним техникама за даље унапређење сопственог рада. Како би се остварили постављени циљеви обуке, учесници се посебно охрабрују да понесу планове и програме КВиС/ПО из својих школа како би током обуке могли да раде на њиховом унапређењу.

Ова једнодневна обука се реализује од 2016/17. године и оцењена је као значајна подршка у раду од стране наставника и стручних сарадника који су је похађали а од ове године је акредитована код ЗУОВа под каталошким бројем 195 и носи 8 поена стручног усавршавања. Учешће на овој обуци је бесплатно, а број учесника је ограничен на 30.

Start typing and press Enter to search