Међународни центар за каријерни развој и јавне политике –  ICCDPP

Међународни центар за каријерни развој и јавне политике (The International Centre for Career Development and Public Policy) – ICCDPP покренут је 2004 године са циљем разматрања и дијалога о политикама у области каријерног вођења и саветовања.

Детаљније о организацији и активностима можете прочитати на: iccdpp.org

Центар редовно прикупља и објављује истраживања у овој области. У склопу ове иницијативе организују се и симпозијуми који окупљају актере из различитих земаља како би одговорили на нека важна питања у области политика каријерног вођења и саветовања. На симпозијуму 2019. године учествовала је и делегација Србије, о чему можете детаљније погледати у билтену Каријера и Мобилност, бр.6.

Резултат рада Симпозијума 2019. године је заједничка препорука за развој политика у области образовања, запошљавања и социјалне заштите, које би омогућиле развој и унапређење ефективности услуга каријерног вођења и саветовања. Преглед ових препорука на енглеском језику доступан је овде.

Превод ових препорука на српском језику доступан је овде.


Нова европска агенда вештина (New Skills Agenda)

Током 2020. године успостављена је Нова европска агенда вештина која садржи већи број активности које имају циљ подршку појединцима и организацијама у развоју вештина, потребних за:

  • јачање одрживе конкурентности
  • обезбеђивање друштвене правичности, уз једнак приступ образовању, обукама и целоживотном учењу
  • изградња отпорности реаговања на кризе, на основу искустава током пандемије корона вируса.

Неке од планираних активности укључују:

  • Развој вештина
  • Промоција признавања претходног учења, програма преквалификације и доквалификације
  • Подршка развоју предузетништва, трансверзалних вештина и промоција СТЕМ професија
  • Промоција целоживотног учења, итд.

Више о овој агенди доступно је на сајту Европске комисије.


ЕВРОПСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ У ВЕЗИ СА СТРУЧНИМ УСАВРШАВАЊЕМ МИКРОКРЕДЕНЦИЈАЛИ И ИНДИВИДУАЛНИ НАЛОЗИ ЗА УЧЕЊЕ

Индивидуални налози за учење (Individual Learning Accounts) представљају иницијативу која би омогућила што већу доступност стручног усавршавања и обука у циљу професионалног развоја и веће проходности кроз тржиште рада. Наведена иницијатива предлаже издвајање јавних буџетских средстава која би грађани из различитих циљних група (запослени, самозапослени, активни у атипичним облицима рада, незапослени и лица ван радне снаге) могли да користе у циљу развоја компетенција и стицања вештина које би им могле бити од користи у различитим периодима каријере.  Више о Препоруци можете прочитати овде: consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/16/council-recommendation-on-individual-learning-accounts-to-boost-training-of-working-age-adults/ 

Када је реч о микрокреденцијалима (micro-credentials), они доприносе развоју вештина и компетенција кроз различите образовне формате који не захтевају дуже временске периоде учења, попут онлајн курсева, кратких обука, семинара и других облика кратких образовних програма.  Микрокреденцијали признају стечене исходе учења и на флексибилан, циљани начин подржавају особе да развију знања, вештине и компетенције потребне за лични и професионални развој. Више о Препоруци можете прочитати овде: consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/16/council-recommends-european-approach-to-micro-credentials 

Заједничка за обе иницијативе јесте подршка инклузивности и омогућавање што већем броју људи да стекну вештине и знања која су им потребне током живота. Више о европским иницијативама у погледу стручног усавршавања можете сазнати на линку: digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/news/individual-learning-accounts-and-microcredentials-two-new-european-commission-proposals. 

Више о овим иницијативама можете прочитати у билтену Каријера и мобилност бр. 9. 


ЕВРОПСКА ГОДИНА ВЕШТИНА (EUROPEAN YEAR OF SKILLS)

Европска комисија прогласила је 2023. за Европску годину вештина. У складу са  Европском агендом вештина, током читаве године организован је низ активности у циљу подршке иницијативама посвећеним целоживотном учењу и развоју вештина и компетенција неопходних за професионални развој и већу проходност у свету рада.   

Један од бројних догађаја којим је обележена поменута иницијатива био је међународни фестивал European Year of Skills Festival ‒ Skills for You!, који је одржан 9. маја 2023. године. На манифестацији су представљене препоруке за развој вештина по којима би полазници били препознати на тржишту рада и истакнут значај сталног усавршавања стручног знања и практичних вештина. 

Још једна од активности била је и конференција „Цивилно друштво и развој вештина за целоживотно учење” коју је организовала Европска фондација за обуке (European training foundation – ETF) у мају 2023. године. Конференција је одржана у хибридном формату (уживо у Бриселу) и била је посвећена развоју вештина које су важне за целоживотно учење. Намењена је првенствено организацијама цивилног друштва.  

Више информација о осталим активностима и пратећим догађајима доступно је на веб-сајту Европске комисије, на линку: year-of-skills.europa.eu. 

Више о овим иницијативама можете прочитати у билтену Каријера и мобилност бр. 10. 

Start typing and press Enter to search