Нова европска агенда вештина (New Skills Agenda)

У јуну 2016. године успостављена је Нова европска агенда вештина која садржи већи број активности које имају циљ да сви Европљани имају одговарајуће обуке, стекну одговарајуће вештине и да им је у том процесу доступна адекватна подршка. Ова иницијатива представља заједничке напоре да се унапреди људски капитал, запошљивост и конкурентност кроз следеће активности:

  • Гаранција за вештине;
  • Europass оквир;
  • Европски оквир квалификација;
  • Коалиција за дигиталне вештине и послове;
  • План секторске сарадње за вештине;
  • Профили вештина грађана трећих држава;
  • ВЕТ као први избор;
  • Кључне компетенције;
  • Анализа „одлива мозгова“;
  • Праћење након дипломирања.

Више о овој агенди доступно је на сајту Европске комисије.

Start typing and press Enter to search