Међународни центар за каријерни развој и јавне политике –  ICCDPP

Међународни центар за каријерни развој и јавне политике (The International Centre for Career Development and Public Policy) – ICCDPP покренут је 2004 године са циљем разматрања и дијалога о политикама у области каријерног вођења и саветовања.

Детаљније о организацији и активностима можете прочитати на: iccdpp.org

Центар редовно прикупља и објављује истраживања у овој области. У склопу ове иницијативе организују се и симпозијуми који окупљају актере из различитих земаља како би одговорили на нека важна питања у области политика каријерног вођења и саветовања. На симпозијуму 2019. године учествовала је и делегација Србије, о чему можете детаљније погледати у билтену Каријера и Мобилност, бр.6.

Резултат рада Симпозијума 2019. године је заједничка препорука за развој политика у области образовања, запошљавања и социјалне заштите, које би омогућиле развој и унапређење ефективности услуга каријерног вођења и саветовања. Преглед ових препорука на енглеском језику доступан је овде.

Превод ових препорука на српском језику доступан је овде.

Нова европска агенда вештина (New Skills Agenda)

У јуну 2016. године успостављена је Нова европска агенда вештина која садржи већи број активности које имају циљ да сви Европљани имају одговарајуће обуке, стекну одговарајуће вештине и да им је у том процесу доступна адекватна подршка. Ова иницијатива представља заједничке напоре да се унапреди људски капитал, запошљивост и конкурентност кроз следеће активности:

  • Гаранција за вештине;
  • Europass оквир;
  • Европски оквир квалификација;
  • Коалиција за дигиталне вештине и послове;
  • План секторске сарадње за вештине;
  • Профили вештина грађана трећих држава;
  • ВЕТ као први избор;
  • Кључне компетенције;
  • Анализа „одлива мозгова“;
  • Праћење након дипломирања.

Више о овој агенди доступно је на сајту Европске комисије.

Start typing and press Enter to search