Еuroguidance центар објављује већи број публикација посвећених каријерном вођењу, уређује више база и других онлајн ресурса. Између осталог, ЕГ центар је у претходном периоду објавио:

Преводе публикација ЕЛГПН мреже

ЕЛГПН – Европска мрежа политике целоживотног вођења (European Lifelong Guidance Policy Network) је мрежа које је функционисала у периоду од 2007. до 2015. године, промовишући сарадњу у развоју политика и система целоживотног вођења на националном нивоу кроз европску сарадњу. Мрежа је док је била активна издала ЕЛГПН билтен и већи број корисних публикација у вези са политикама целоживотног вођења. Euroguidance центар је превео неке од публикација ЕЛГПН мреже које су доступне на страници ЕЛГПН мрежа.

Каријерно вођење и саветовање: приручници за наставнике 1 и 2

Приручници “Каријерно вођење и саветовање” садрже укупно преко 50 активности каријерног вођења и саветовања, које су осмислили наставници и стручни сарадници са циљем да њихове колеге могу да их примене у раду са ученицима или да их користе као водич за осмишљавање сопствених активности прилагођених потребама и интересовањима њихових ученика. Више информација о приручницима и pdf. верзије докумената доступни су у склопу секције Ресурси.

Онлајн курс ,,Увод у каријерно вођење у средњој школи”

Онлајн курс ,,Увод у каријерно вођење у средњој школи” је доступан свим каријерним практичарима и могу му приступити у било ком тренутку, из било ког краја Србије. Сами полазници курса могу одредити темпо којим ће прелазити представљене садржаје. Више информација о курсу и приступни линк доступни су на старници Udemy онлајн курс.

Базу образовних могућности obrazovanje.rs

База образовних могућности obrazovanje.rs омогућава лаку претрагу акредитованих установа и програма на свим нивоима образовања и пружа додатне информације о доступним програмима стипендирања и мобилности, о студентским и ученичким домовима и друге значајне информације за каријерно информисање, превасходно ученика и студената.

Базу образовних могућности за стране студенте

Euroguidance центар уређује базу образовних могућности за стране студенте који желе да студирају или бораве на размени у Србији – StudyInSerbia.rs.

Заједнички европски портал образовних могућности и квалификација

Euroguidance центар објављује податке из базе StudyInSerbia.rs на Заједничком европском порталу образовних могућности и квалификација (ec.europa.eu/ploteus) и промовише високошколски систем Републике Србије учешћем на међународним сајмовима високог образовања.

Start typing and press Enter to search