Еuroguidance центар објављује већи број публикација посвећених каријерном вођењу, уређује више база и других онлајн ресурса. Између осталог, ЕГ центар је у претходном периоду објавио различите публикације и ресурсе:

Преводи публикација ЕЛГПН мреже

ЕЛГПН – Европска мрежа политике целоживотног вођења (European Lifelong Guidance Policy Network) је мрежа које је функционисала у периоду од 2007. до 2015. године, промовишући сарадњу у развоју политика и система целоживотног вођења на националном нивоу кроз европску сарадњу. Мрежа је док је била активна издала ЕЛГПН билтен и већи број корисних публикација у вези са политикама целоживотног вођења. Euroguidance центар је превео неке од публикација ЕЛГПН мреже које су доступне на страници ЕЛГПН мрежа.

CareersNet мрежа

У септембру 2017. године током Европске недеље каријерног вођења одржаној у Талину у Естонији покренута је мрежа експерата која има за циљ прикупљање упоредивих података о системима каријерног вођења, у циљу успостављања базе којом ће координирати Европски центар за развој стручног образовања (CEDEFOP), а која ће моћи да се користи за развој нових алата на европском нивоу. Више информација о раду ове нове европске мреже можете сазнати на сајту CEDEFOP-a: www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/networks/careersnet. Један од исхода рада ове мреже је израда онлајн базе извештаја о системима каријерног вођења и саветовања у различитим државама Европе која је доступна за претраживање на следећем линку: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports

Каријерно вођење и саветовање: приручници за наставнике 1, 2, 3 и 4 и пратећа База активности КВиС

Приручници “Каријерно вођење и саветовање” садрже укупно око 100 активности каријерног вођења и саветовања, које су осмислили наставници и стручни сарадници са циљем да њихове колеге могу да их примене у раду са ученицима или да их користе као водич за осмишљавање сопствених активности прилагођених потребама и интересовањима њихових ученика. Појединачни примери активности са сценаријима, радионицама и радним материјалима доступни су у Бази КВиС активности.

Онлајн курс ,,Увод у каријерно вођење у средњој школи”

Онлајн курс ,,Увод у каријерно вођење у средњој школи” је доступан свим каријерним практичарима и могу му приступити у било ком тренутку, из било ког краја Србије. Сами полазници курса могу одредити темпо којим ће прелазити представљене садржаје. Више информација о курсу и приступни линк доступни су на старници Udemy онлајн курс.

База образовних могућности obrazovanje.rs

База образовних могућности obrazovanje.rs омогућава лаку претрагу акредитованих установа и програма на свим нивоима образовања и пружа додатне информације о доступним програмима стипендирања и мобилности, о студентским и ученичким домовима и друге значајне информације за каријерно информисање, превасходно ученика и студената.

Европска база примера добрих пракси

Euroguidance центар кроз сарадњу са колегама из Euroguidance мреже учествује у промоцији добрих пракси из Србије и на европском нивоу, те се поједини примери добре праксе КВиС из Србије могу пронаћи и на веб-сајту Euroguidance мреже, на овом линку.

Start typing and press Enter to search