Одлазак на мобилност представља значајан изазов за сваког појединца без обзира на тип мобилности, дужину периода мобилности, узраст особе и њену одлучност за ову промену. Сам процес пријаве на мобилност, а затим и припрема и организовање одласка, састоји се из многобројних корака, у којима сваки детаљ може бити важан, а понекад су временски рокови веома кратки. Након доласка на мобилност, изазови прилагођавања тек почињу – потребно је навићи се на нову средину, климу, културу, језик, обичаје. Истовремено, особа на мобилности има и одређене академске обавезе (уколико је у питању студентска мобилност), пословне задатке и друге активности предвиђене пројектом. Без обзира на тип мобилности, боравак у другој држави обично подразумева и изазов комуницирања (усменог, писменог) на другом језику у свакодневном, академском или пословном контексту. Студент на мобилности треба и да реши пуно практичних проблема – проналазак смештаја, исхрану, превоз.

Као и све друге животне промене, одлазак на мобилност је добра прилика за учење и усвајање нових знања и вештина попут вештина организације, решавања проблема, комуникације, сналажења, као и за јачање иницијативности, толеранције, самосталности.

Иако не постоји ,,рецепт” који ће вам омогућити да се у потпуности припремите за све изазове мобилности, постоји неколико савета које можете следити пре и током боравка на мобилности:

  1. Упознајте се са феноменом ,,културног шока”, његовим фазама и типичним реaкцијама, поготову ако одлазите на дужи период мобилности.

    • Након почетног периода одушевљења и радозналости према новој култури, тзв. фазе”меденог месеца”, особе које дуже бораве на мобилности искушавају различите негативне емоције и стања као последицу постепеног уочавања разлика у навикама, понашању, обичајима, комуникацији између припадника културе домаћина и културе из које потичу. Ова фаза је уобичајена за дужи боравак у другој култури, али и она је пролазна – уз одговарајућу подршку особа полако почиње да се прилагођава и прихвата одлике нове културе, а такође и гради нови мултикултурални идентитет.
  2. Имајте стрпљења према себи и другима.

    • Свакоме је потребно одређено време да се навикне на нове околности и да се осећа лагодно у новој средини. То укључује како просторно упознавање новог места, тако упознавање и људи и њихових навика, језика, и слично. Уобичајено је да је особи на почетку потребно више времена да задатак реши, организује своје свакодневне обавезе. Можда ће се осећати збуњено и неуспешно, али сваки труд ће водити све већој ефикасности.
  3. Потражите подршку.

    1. Подршка пријатеља, породице и других блиских особа, чак и онда када нису близу, може бити веома корисна. Ипак, добро је постепено изградити односе са људима из новог окружења. Особе које су такође на мобилности вероватно пролазе кроз исте или сличне фазе, и у том смислу могу бити добра подршка.

Одлазак на мобилност је професионални и лични корак који вам може помоћи да развијете нове вештине и усвојите нова знања, али и да створите нова познанства, путујете и искусите живот у другој држави и култури. Упознавање са могућим изазовима мобилности и припрема за овакву промену може олакшати ваше почетно прилагођавање и омогућити вам да искористите све предности оваквог искуства.

Start typing and press Enter to search