У склопу подршке активностима каријерног вођења и саветовања у школама, почевши од школске 2018/19. године Euroguidance и Еuropass центар Фондације Темпус организује неколико различитих обука за наставнике, стручне сараднике и остале запослене у основним и средњим школама. Такође, организују се обуке и за запослене у области социјалне заштите и омладинског рада. Све обуке Euroguidance и Еuropass центра као и остале активности Фондације Темпус су бесплатне.

ОБУКА „КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ У СРЕДЊOJ ШКОЛИ”

Обука „Каријерно вођење и саветовање у средњoj школи” намењена је наставницима, стручним сарадницима и другим запосленим у средњим школама који немају много искуства у области каријерног вођења и саветовања и желе да се упознају са овом облашћу и улогом наставника у спровођењу ових активности. Током обуке учесници могу сазнати више о модерном појму каријере и активностима каријерног вођења и саветовања које су већ успешно реализоване од стране њихових колега у школама. Обука је била акредитована и у претходном циклусу акредитације и до сада је похађало око 700 наставника и стручних сарадника из средњих школа широм Србије који су је оценили као значајну подршку. Више информација о овој обуци можете сазнати на страници Обука „Каријерно вођење и саветовање у средњoj школи”.

ОНЛАЈН КУРС „УВОД У КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ”

ОНЛАЈН КУРС „УВОД У КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ”

Поред наведених акредитованих обука, наставницима, стручним сарадницима и другима заинтересованим да се упознају са облашћу каријерног вођења и саветовања и начинима како су ове активности законски регулисане у Републици Србији, стално је доступан и онлајн курс „Увод у каријерно вођење у средњој школи”. За похађање курса довољно је регистровати свој профил на линку: www.udemy.com/karijerno-vodjenje, након чега може отпочети са слушањем предавања и прегледањем доступних материјале сопственим темпом у било ком тренутку.

У кратким видео снимцима организованим по темама представљене су основне информације о каријерном вођењу и саветовању, вештинама управљања каријером и организацији и раду тима за КВиС. Поред теоријских информација, курс садржи и примере конкретних активности које наставници и стручни сарадници већ спроводе у школама у Србији.

Више информација о овом курсу можете пронаћи на страници Udemy онлајн курс.

ОБУКА: „УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА АКТИВНОСТИ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА КРОЗ ЕФИКАСНО ПЛАНИРАЊЕ РАДА ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ / ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ”

Ова обука је намењена наставницима и стручним сарадницима који већ спроводе активности каријерног вођења/професионалне оријентације и учествују и/или координишу радом школског Тима за каријерно вођење и световање (КВиС)/професионалну оријентацију (ПО). Учествовањем на овој обуци наставници и стручни сарадници ће моћи да унапреде своје знање о вештинама које су битне за ученике да би могли да управљају својом каријером и да сазнају о начинима организације активности тима које би доприносиле развоју релевантних вештина код ученика у складу са Предлогом стандарда услуга КВиС.

Централне активности обуке посвећене су елементима квалитетног плана и програма КВиС/ПО и самоевалуацији сопствених планова и њиховом унапређењу. Како би се остварили постављени циљеви обуке, учесници се посебно охрабрују да понесу планове и програме КВиС/ПО из својих школама како би током обуке могли да раде на њиховом унапређењу.

Ова једнодневна обука је претходном периоду већ реализована и оцењена као значајна подршка у раду од стране наставника и стручних сарадника који су је похађали. Више информација о овој обуци можете сазнати на страници Обука – Унапређење квалитета активности КВиС.

ОНЛАЈН ОБУКА „УНАПРЕЂЕЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА”

Обука „Унапређење компетенција наставника и стручних сарадника за спровођење активности каријерног вођења и саветовања” је обука Euroguidance центра у трајању од 18 сати која се одвија током 5 недеља путем онлајн платформе са једним сусретом уживо и носи 22 бода. Циљ обуке је унапређење компетенција полазника у складу са оквиром компетенција дефинисаним у Правилнику стандарда услуга каријерног вођења и саветовања (КВиС).

Обука је намењена наставницима, стручним сарадницима и другим запосленим из основних и средњих школа заинтересованим за тему каријерног вођења и саветовања који желе да унапреде своје компетенције за:

 • планирање и организацију активности КВиС,
 • каријерно информисање
 • каријерно саветовање као и
 • реализацију обука и радионица за ученике

са циљем унапређења њихових вештина управљања каријером и преузимање одговорног и зрелог приступа у доношењу обука о избору занимања и наставка образовања.

Више информација о овој обуци можете сазнати на страници Обука – Унапређење компетенција за активности КВиС.

ОБУКА: „ПРИПРЕМА УЧЕНИКА ЗА ТРЖИШТЕ РАДА – САМОПРОЦЕНА ВЕШТИНА И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОСЛОДАВЦИМА”

Ова обука има за циљ обучавање наставника и стручних сарадника за самостално вођење наставних и ваннаставних активности припреме ученика за тржиште рада, са посебним нагласком на самопроцену компетенција и вештине представљања послодавцима. Обука је осмишљена тако да кроз интерактиван рад и размену међу учесницима унапреди компетенције наставника и стручних сарадника за припрему ученика за тржиште рада. Ову једнодневну обуку реализује Europass центар Фондације Темпус, за максимално 30 учесника. Више информација можете наћи на страници Обука – Припрема ученика за тржиште рада.

ОБУКА: „КАРИЈЕРНО ИНФОРМИСАЊЕ УЧЕНИКА И ЕВРОПСКИ EUROPASS АЛАТИ ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ ВЕШТИНА И ЗНАЊА”

Ова онлајн обука Europass центра у трајању од 5 недеља посвећена је обучавању наставника и стручних сарадника  за коришћење Europass алата за представљање вештина и знања у раду са ученицима као и за организовање активности каријерног информисања ученика. Први сусрет током ове обуке реализује се непосредно у трајању од два сата, а остатак обуке реализује се онлајн путем платформе за учење.

Специфични циљеви ове обуке обухватају упознавање учесника са:

 • активностима и ресурсима за каријерно информисање и представљање знања и вештина као и начинима на које се ове активности могу прилагодити специфичним потребама ученика
 • Europass биографијом и процесом састављања биографије (CV-ја)
 • начинима организовања и спровођења активности израде CV-ја за ученике

Учешће на овој обуци је бесплатно, а број учесника у непосредном (уживо) делу обуке је ограничен на 30. Више информација може се наћи на страници Обука – Каријерно информисање ученика.

ОБУКА: „РАЗВИЈАЊЕ АКТИВНОСТИ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА (КВИС) У ПРОГРАМИМА ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ”

Ова обука намењена је наставницима, стручним сарадницима и другим запосленима у установи која пружа услуге образовања одраслих. Током једнодневне обукенаставници, стручни сарадници и други запослени у установи која пружа услуге образовања одраслих, имаће прилику да сазнају више о основним појмовима из области каријерног вођења и саветовања (КВиС) и улози активности КВиС у образовним програмима за одрасле

Обука је акредитована код Завода за унапређивање образовања и васпитања под каталошким бројем 155 и носи 8 поена стручног усавршавања. Обука траје 1 дан и учешће је бесплатно, а број места је ограничен на 30 учесника.

Више информација о обуци доступно је на страници Развијање активности КВиС у програмима образовања одраслих.

ОБУКА: „РАЗВИЈАЊЕ АКТИВНОСТИ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ (ПО) У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ”

Ова обука намењена је наставницима разредне и предметне наставе, педагошким асистентима и стручним сарадницима у основној школи, као и наставници у школи за образовање ученика са сметњама у развојуУчесници имају прилику да сазнају више о појму професионалне оријентације и другим основним појмовима у овој области и да препознају значај активности ПО за прелазак на наредни ниво образовања. Такође, имаће прилику да се припреме за спровођење активности ПО кроз примену и/или прилагођавање приказаних примера активности у конкретним школама у којима раде

Обука је акредитована код Завода за унапређивање образовања и васпитања под каталошким бројем 156 и носи 8 поена стручног усавршавања. Обука траје 1 дан и учешће је бесплатно, а број места је ограничен на 30 учесника.

Више о овој обуци доступно је на страници Развијање активности ПО у основној школи.

ОБУКА: РАЗВИЈАЊЕ АКТИВНОСТИ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА У УСЛУГАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ”

Обука је фокусирана на запослене у организацијама у систему социјалне заштите и акредитована je као програм обуке у области: развој општих компетенција у социјалној заштити. Запослени у организацијама у систему социјалне заштите могу исказати интересовање за ову обуку попуњавањем формулара доступног на овој страници. Такође, позивамо и све који спроводе и/или желе да развију различите активности каријерног вођења и саветовања за особе из осетљивих група у другим типовима организацијама да искажу своје интересовање за учешће на овој обуци. Обука траје 7.5 часова и бесплатна је за учеснике.

Више о овој обуци доступно је на страници Развијање активности КВиС у услугама социјалне заштите.

ОНЛАЈН ОБУКА: „УНАПРЕЂЕЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА ОМЛАДИНСКИХ РАДНИКА ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА И СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА”

Обука је намењена омладинским радницима и свим особама активним у организацијама младих и организацијама за младе који желе да се упознају са:

 • основним појмовима у области КВиС,
 • системом КВиС који је развијен у Србији,
 • смерницама за развијање и унапређење квалитета услуга и активности КВиС, са посебним акцентом на начине за препознавање потреба младих на путу њиховог каријерног развоја.
 • својом улогом и улогом своје организације у спровођењу КВиС активности.

Обука се састоји из  три интерактивна вебинара у трајању од 90-120 минута и индивидуалних задатака које учесници током трајања обуке самостално раде на платформи за учење.  Вебинари се одржавају дневно и неопходно је присуство на сваком вебинару ради издавања потврде о учешћу на обуци.

Учешће на овој обуци је бесплатно. Више информација о обуци доступно је на страници Унапређење компетенција омладинских радника за развој услуга и спровођење активности КВиС.

Start typing and press Enter to search