У склопу подршке активностима каријерног вођења и саветовања у школама, почевши од школске 2018/19 године Euroguidance и Еuropass центар Фондаицје Темпус ће организовати неколико различитих обука за наставнике, стручне сараднике и остале запослене у основним и средњим школа. Све обуке Euroguidance и Еuropass центра као и остале активности Фондације Темпус су бесплатне.

OСНОВНА ОБУКА „КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ У СРЕДЊOJ ШКОЛИ”

Обука „Каријерно вођење и саветовање у средњoj школи” намењена је наставницима, стручним сарадницима и другим запосленим у средњим школама који немају много искуства у области каријерног вођења и саветовања и желе да се упознају са овом облашћу и улогом наставника у спровођењу ових активности. Током обуке учесници могу сазнати више о модерном појму каријере и активностима каријерног вођења и саветовања које су већ успешно реализоване од стране њихових колега у школама. Обука је била акредитована и у претходном циклусу акредитације и до сада је похађало око 700 наставника и стручних сарадника из средњих школа широм Србије који су је оценили као значајну подршку. Више информација о овој обуци можете сазнати на страници Обука „Каријерно вођење и саветовање у средњoj школи”.

ОНЛАЈН КУРС „УВОД У КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ”

ОНЛАЈН КУРС „УВОД У КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ”

Поред наведених акредитованих обука, наставницима, стручним сарадницима и другима заинтересованим да се упознају са облашћу каријерног вођења и саветовања и начинима како су ове активности законски регулисане у Републици Србији, стално је доступан и онлајн курс „Увод у каријерно вођење у средњој школи”. За похађање курса довољно је регистровати свој профил на линку: www.udemy.com/karijerno-vodjenje, након чега може отпочети са слушањем предавања и прегледањем доступних материјале сопственим темпом у било ком тренутку.

У кратким видео снимцима организованим по темама представљене су основне информације о каријерном вођењу и саветовању, вештинама управљања каријером и организацији и раду тима за КВиС. Поред теоријских информација, курс садржи и примере конкретних активности које наставници и стручни сарадници већ спроводе у школама у Србији.

Више информација о овом курсу можете пронаћи на страници Udemy онлајн курс.

НАПРЕДНА ОБУКА: „УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА АКТИВНОСТИ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА КРОЗ ЕФИКАСНО ПЛАНИРАЊЕ РАДА ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ / ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ”

Ова обука је намењена наставницима и стручним сарадницима који већ спроводе активности каријерног вођења/професионалне оријентације и учествују и/или координишу радом школског Тима за каријерно вођење и световање (КВиС)/професионалну оријентацију (ПО). Учествовањем на овој обуци наставници и стручни сарадници ће моћи да унапреде своје знање о вештинама које су битне за ученике да би могли да управљају својом каријером и да сазнају о начинима организације активности тима које би доприносиле развоју релевантних вештина код ученика у складу са Предлогом стандарда услуга КВиС.

Централне активности обуке посвећене су елементима квалитетног плана и програма КВиС/ПО и самоевалуацији сопствених планова и њиховом унапређењу. Како би се остварили постављени циљеви обуке, учесници се посебно охрабрују да понесу планове и програме КВиС/ПО из својих школама како би током обуке могли да раде на њиховом унапређењу.

Ова једнодневна обука је претходном периоду већ реализована и оцењена као значајна подршка у раду од стране наставника и стручних сарадника који су је похађали. Више информација о овој обуци можете сазнати на страници Обука – Унапређење квалитета активности КВиС.

ОНЛАЈН ОБУКА „УНАПРЕЂЕЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА”

Обука „Унапређење компетенција наставника и стручних сарадника за спровођење активности каријерног вођења и саветовања” је обука Euroguidance центра у трајању од 18 сати која се одвија током 5 недеља путем онлајн платформе са једним сусретом уживо и носи 22 бода. Циљ обуке је унапређење компетенција полазника у складу са оквиром компетенција дефинисаним у Правилнику стандарда услуга каријерног вођења и саветовања (КВиС).

Обука је намењена наставницима, стручним сарадницима и другим запосленим из основних и средњих школа заинтересованим за тему каријерног вођења и саветовања који желе да унапреде своје компетенције за:

  • планирање и организацију активности КВиС,
  • каријерно информисање
  • каријерно саветовање као и
  • реализацију обука и радионица за ученике

са циљем унапређења њихових вештина управљања каријером и преузимање одговорног и зрелог приступа у доношењу обука о избору занимања и наставка образовања.

Више информација о овој обуци можете сазнати на страници Обука – Унапређење компетенција за активности КВиС.

ОБУКА „ПРИПРЕМА УЧЕНИКА ЗА ТРЖИШТЕ РАДА – САМОПРОЦЕНА ВЕШТИНА И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОСЛОДАВЦИМА”

Ова обука има за циљ обучавање наставника и стручних сарадника за самостално вођење наставних и ваннаставних активности припреме ученика за тржиште рада, са посебним нагласком на самопроцену компетенција и вештине представљања послодавцима. Обука је осмишљена тако да кроз интерактиван рад и размену међу учесницима унапреди компетенције наставника и стручних сарадника за припрему ученика за тржиште рада. Ову једнодневну обуку реализује Europass центар Фондације Темпус, за максимално 30 учесника. Више информација можете наћи на страници Обука – Припрема ученика за тржиште рада.

ОБУКА „КАРИЈЕРНО ИНФОРМИСАЊЕ УЧЕНИКА И ЕВРОПСКИ EUROPASS АЛАТИ ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ ВЕШТИНА И ЗНАЊА”

Ова онлајн обука Europass центра у трајању од 5 недеља посвећена је обучавању наставника и стручних сарадника  за коришћење Europass алата за представљање вештина и знања у раду са ученицима као и за организовање активности каријерног информисања ученика. Први сусрет током ове обуке реализује се непосредно у трајању од два сата, а остатак обуке реализује се онлајн путем платформе за учење.

Специфични циљеви ове обуке обухватају упознавање учесника са:

  • активностима и ресурсима за каријерно информисање и представљање знања и вештина као и начинима на које се ове активности могу прилагодити специфичним потребама ученика
  • Europass биографијом и процесом састављања биографије (CV-ја)
  • начинима организовања и спровођења активности израде CV-ја за ученике

Учешће на овој обуци је бесплатно, а број учесника у непосредном (уживо) делу обуке је ограничен на 30. Више информација може се наћи на страници Обука – Каријерно информисање ученика.

Start typing and press Enter to search