Приручник Каријерно вођење и саветовање – приручник за наставнике средњих школа настао је као резултат сарадње националног центра Euroguidance – Европске мреже за подршку каријерном вођењу и саветовању и Београдске отворене школе, а на иницијативу Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Циљ оваквог приручника је да обједини и представи примере добре праксе који би наставницима били водиља у осмишљавању сопствених активности прилагођених конкретној ситуацији, потребама ученика и окружењу. Овај приступ ,,од наставника за наставнике” нагласак ставља на конкретне активности, пружа практичне савете за припрему наставника и, пре свега, представља оне активности које су се показале успешним у досадашњој пракси.

Приручник се састоји из 38 активности описаних у форми припреме са материјалима за рад тако да се припреме могу једноставно преузети и реализовати у школском контексту или модификовати у складу са специфичностима контекста.

Активности се груписане у следеће тематске области:

  • Каријера
  • Самопроцена
  • Информисање
  • Планирање и доношење одлука
  • Представљање послодавцима
  • Активности школског тима за каријерно вођење
  • Индивидуални рад

Поред тога, приручник садржи основне информације стратешком и законском оквиру КВиС као и информације о корисним ресурсима и материјалима.

Приручник у целости можете преузети овде, а појединачне активности из можете преузети из Базе активности.

Start typing and press Enter to search