Каријерно информисање обухвата преношење свих информација важних за доношење одлука о даљем образовању или избору занимања, планирању, постизању и одржавању запослености и волонтирања. ЕГ центар спроводи више активности у склопу каријерног информисања намењених различитим циљним групама:

Start typing and press Enter to search