Основни циљеви Euroguidance мреже су:

 • промоција европске димензије каријерног вођења,
 • подршка развоју компетенција каријерних практичара и промоција значаја мобилности за каријерни развој и
 • пружање квалитетних информација о каријерном вођењу и мобилности.

Такође, циљ Националног ЕГ центра је да допринесе стварању и унапређивању националних политика и пракси у области каријерног вођења и саветовања пружањем подршке и релевантних информација доносиоцима одлука, каријерним практичарима и осталим актерима у систему каријерног вођења и саветовања.

Активности Euroguidance центра укључују:

 • Сарадњу и умрежавање на националном и међународном нивоу како би се осигурала размена информација:
  • са свим актерима из области каријерног вођења и саветовања у Србији,
  • са Euroguidance центрима у другим државама,
  • другим иницијативама у вези са каријерним вођењем, мобилношћу и запошљавањем на европском нивоу;
 • Прикупљање информација о методама и алатима за целоживотно каријерно вођење и саветовање и њихова размена са каријерним практичарима и стручњацима из области каријерног вођења и саветовања у Републици Србији;
 • Подршку развоју компетенција каријерних практичара организовањем обука и публиковањем материјала;
 • Прикупљање, објављивање и ширење квалитетних информација о образовном систему, приликама за образовање и усавршавање у Републици Србији и другим европским земљама;
 • Подизање свести о могућностима за мобилност у циљу образовања и развоја каријере међу каријерним саветницима као и у широј јавности;
 • Развој Европске мреже за подршку каријерном вођењу и саветовању и промоција Euroguidance мреже у Републици Србији;
 • Промоција и препознавање примера добрих пракси у области КВиС на националном и међународном нивоу;
 • Пружање релевантних информација о систему и услугама КВиС различитим циљним групама на националном нивоу.

Start typing and press Enter to search