Настављајући да негујемо приступ „од наставника за наставнике” и 2020. године смо расписали позив за достављање описа активности и са задовољством вам представљамо најновије издање Приручника које је пред вама, а које садржи 28 нових активности. Надамо се да ће Вам овај приручник и активности представљене у њему бити корисни, како бисте могли успешно да их реализујете у својим
школама и прилагодите их конкретним потребама ученика и окружења.

Како би приручник био што конкретнији, свака активност је структурирана тако да су јасно представљене уводне, главне и завршне активности уз предвиђено трајање, методе рада и потребне материјале, а за додатне информације и инспирацију доступни су и различити прилози.

Свака од активности припада одређеној тематској области па тако у Приручнику можете наћи активности које доприносе развоју вештина управљања каријером (ВУК) уопштено код младих, али и специфично унапређивању вештина самопроцене личних карактеристика и начина за њихово представљање код ученика основних и средњих школа, затим оне које подржавају вештине тражења и процене информација о свету рада и образовања код ученика; ту су затим и активности подршке младима и одраслима из осетљивих група, као и активности подршке родитељима. Биографије аутора активности налазе се у посебном одељку на крају приручника.

Све активности из приручника биће приказане и засебно – у бази активности – где их можете претраживати по циљној групи и типу активности. Искрено се надамо да ће вам приручник и активности приказане у њему бити корисне приликом даљег спровођења активности каријерног вођења и саветовања у вашим школама, као и да ће ово бити један од покретача даљег развоја области и осмишљавања нових активности.

Приручник је доступан овде.

Start typing and press Enter to search