Europass чини пет докумената и сет алата за помоћ при попуњавању докумената. Europass документи служе да помогну појединцима да истакну своје вештине, знања, способности и искуства када се пријављују за посао, праксу, волонтирање, наставак школовања, итд. Сваки од докумената има препознатљив изглед и одређен распоред садржаја, а осмишљени су тако да пруже јасну и детаљну слику о носиоцу.

Два документа попуњавају појединци:

 • Europass биографија (CV) – саставља се на Europass обрасцу уношењем података о радном искуству, стеченом образовању, као и о вештинама стеченим формалним или неформалним путем;
 • Europass језички пасош – документ у који појединац уписује информације о познавању страних језика на основу самопроцене, стечених сертификата, као и искуства у коришћењу страних језика.

Преостала три документа издају институције или организације:

 • Europass документ о мобилности – потврда стечених вештина током унапред договорене институционалне мобилности. Документ попуњавају особе задужене за мобилност, док коначан документ одобрава Europass центар;
 • Europass додатак сертификату – додатак јавној исправи (дипломи, сертификату) стеченој након завршетка циклуса стручног образовања или обуке за стручно занимање. Документ ближе описује јавну исправу, а издају га установе, односно организације које спроводе програме стручног образовања и обука;
 • Europass додатак дипломи – додатак уз диплому високог образовања било ког нивоа (основних, мастер или докторских студија), који служи да ближе опише диплому. Издавање је у надлежности високошколске установе која издаје диплому.

Europass алати

Онлајн едитор – онлајн алат за састављање Europass биографије, језичког пасоша, пропратног писма као и скупа докумената за прилагање уз пријаву (Европски пасош вештина). Коришћење онлајн едитора има неколико предности:

 • штеди време за форматирање и подешавање изгледа документа, јер то едитор ради аутоматски, па се корисник може посветити садржају;
 • попуњавање докумената је додатно олакшано примерима;
 • документи припремљени у едитору могу се преузети у електронском облику који је погодан за поновно убацивање у едитор и накнадно мењање.

Табеле за самопроцену вештина – У оквиру Europass -а доступне су табеле за самопроцену језичких и дигиталних вештина. Ови алати помажу појединцима да прецизније опишу нивое владања страним језицима (у складу са Заједничким европским референтним оквиром за језике – CEFR) или коришћење рачунара у послу и свакодневном животу.

Алати за организације и институције – С обзиром на то да су у разним земљама потребе појединаца и институција другачије, постоје различити ресурси и алати развијани за специфичне циљне групе. Ови ресурси су бесплатни и доступни на европским језицима.

Europass центар

Више информација о Europass документима и алатима као и подршку у њиховом коришћењу сви заинтересовани појединци, организације и установе из Србије могу добити у оквиру Europass центра.
Europass центар у Србији је почео са радом 2017. године као део Фондације Темпус. Неке од активности Europass центра су:

 • Промоција и информисање – Поред припреме флајера, брошура и уређивања веб-странице, представници Europass центра информишу заинтересоване појединце и организације о Europass документима и алатима на инфо-данима, сајмовима, конференцијама, презентацијама програма Еразмус+, итд.
 • Подршка – Заинтересовани појединци и организације могу добити помоћ за попуњавање и коришћење докумената путем брошура, упутстава и веб-страница, које се припремају и унапређују у складу са искуствима корисника из земље и иностранства. За специфична питања корисници могу добити подршку путем електронске поште или телефонски.
 • Обуке – За појединце, као и за представнике организација и установа, национални Europass центар организује и обуке за попуњавање и коришћење Europass докумената.
 • Издавање документа о мобилности – Фондација Темпус – Europass центар је организација која издаје Europass документ о мобилности. Овај документ попуњавају партнери у пројекту мобилности, а коначан изглед документа одобрава Europass центар.

За више информација о Europass документима и алатима као и активностима Europass центра посетите сајт: www.europass.rs или контактирајте центар на е-мејл адресу: europass@tempus.ac.rs.

Start typing and press Enter to search