Осигурање делотворности услуга каријерног вођења и саветовања може се постићи поштовањем следећих десет принципа заснованости на доказима:

  1. Целоживотно вођење је најделотворније када је заиста целоживотно и прогресивно.
  2. Целоживотно вођење је најделотворније када је смислено повезано са ширим искуством и животима појединаца који у њему учествују.
  3. Целоживотно вођење је наделотворније када може да препозна различитост појединаца и да пружи услуге у складу са потребама појединца.
  4. Целоживотно вођење није само једна интервенција, већ више њих, и најделотворније је у комбинацији са многим другим интервенцијама.
  5. Кључни циљ програма целоживотног вођења треба да буде стицање вештина за управљање каријером.
  6. Целоживотно вођење треба да има холистички приступ и да буде добро интегрисано у друге услуге подршке.
  7. Целоживотно вођење треба да укључи послодавце и запослене, као и да обезбеди активна искуства упознавања са радним местима.
  8. За успех целоживотног вођења веома су важне вештине, обуке и расположивост професионалаца који пружају те услуге.
  9. Целоживотно вођење зависи од доступности квалитетних информација о каријери.
  10. Целоживотно вођење треба да има механизме за обезбеђење квалитета и да буде редовно процењивано како би се осигурала његова делотворност и подржало стално побољшавање.

Наведени текст преузет је уз сагласност из публикације ЕЛГПН мреже: База доказа о ефектима целоживотног вођења – Водич кроз кључне налазе за делотворну политику и праксу. Целу публикацију као и остале публикације ЕЛГПН мреже можете пронаћи на страници ЕЛГПН мрежа.

Start typing and press Enter to search