Постоји обимна база истраживања о целоживотном вођењу у којима је наглашено више нивоа утицаја. Уочено је да постоји много корисника целоживотног вођења, укључујући појединце, њихове породице и заједнице у којима живе, организације у којима студирају и раде, као и друштво у целини. Описане су кључне области на које целоживотно вођење утиче, а то су:

  • исходи образовања,
  • економски исходи и исходи запошљавања и
  • друштвени исходи.

Вођење утиче на многе различитe области на различите начине и од њега користи имају различити корисници. На следећој слици приказан је начин на који сви они међусобно делују и ослањају се једни на друге, у свим секторима у којима вођење постоји. Тако, на пример, коришћењем услуга вођења незапослени радник може да добије подршку да унапреди своје образовање, да се поново ангажује на тржишту рада и да постане више друштвено укључен. Такве утицаје осећа појединац, али се добробит види и на ширем политичком и економском нивоу.

Докази подржавају употребу целоживотног вођења у многим различитим секторима и показују утицај вођења у релевантним областима политике.

Вођење се често одиграва у систему образовања. У следећој табели су укратко представљени кључни утицаји на вођење у сваком од сектора, који су уочени у истраживањима. Истакнута су и кључна питања политике, којима се активности вођења баве у оквиру сваког сектора.

Целоживотно вођење игра важну улогу и на тржишту рада. У следећој табели истакнуте су кључне области активности и кључна питања политике која се разматрају.

Наведени текст преузет је из публикације ЕЛГПН мреже: База доказа о ефектима целоживотног вођења – Водич кроз кључне налазе за делотворну политику и праксу. Целу публикацију као и остале публикације ЕЛГПН мреже можете пронаћи на страници ЕЛГПН мрежа.

Start typing and press Enter to search