Постоји обимна база истраживања о целоживотном вођењу у којима је наглашено више нивоа утицаја. Уочено је да постоји много корисника целоживотног вођења, укључујући појединце, њихове породице и заједнице у којима живе, организације у којима студирају и раде, као и друштво у целини. Описане су кључне области на које целоживотно вођење утиче, а то су:

 • исходи образовања,
 • економски исходи и исходи запошљавања и
 • друштвени исходи.

Вођење утиче на многе различитe области на различите начине и од њега користи имају различити корисници. На следећој слици приказан је начин на који сви они међусобно делују и ослањају се једни на друге, у свим секторима у којима вођење постоји. Тако, на пример, коришћењем услуга вођења незапослени радник може да добије подршку да унапреди своје образовање, да се поново ангажује на тржишту рада и да постане више друштвено укључен. Такве утицаје осећа појединац, али се добробит види и на ширем политичком и економском нивоу.

Докази подржавају употребу целоживотног вођења у многим различитим секторима и показују утицај вођења у релевантним областима политике.

Вођење се често одиграва у систему образовања.

 • Када је реч о утицају каријерног вођења на школском нивоу, он се огледа у већем ангажовању и успеху ученика у школи, тако што им објашњава како су школски предмети повезани са приликама које ће имати у будућности и подржава прелаз из школе пружањем информација и вештина на којима се заснива добро доношење одлука, чиме се ученицима помаже да остваре успешне животе и каријере.
 • Каријерно вођење у стручном образовању помаже поједницима да увиде могућност и вредност опција стручног образовања и помаже онима који су у стручном образовању да на најбољи начин искористе своје вештине и знања.
 • У домену високог образовања, каријерно вођење подржава доношење добрих одлука у вези са каријером и делотворан прелазак на тржиште рада, помажући да се осигура да студенти који су завршили студије добро искористе своје знање и вештине.
 • Каријерно вођење у образовању одраслих помаже одраслима да размотре повратак образовању, да унапреде вештине и запошљивост и на делотворан начин користе вештине на тржишту рада.

Целоживотно вођење игра важну улогу и на тржишту рада.

 • Каријерно вођење се често користи као начин да незапослени одрасли буду активни на тржишту рада. Самим тим, оно представља кључни део активних мера тржишта рада. Докази наводе да је, у границама шире ситуације на тржишту рада, каријерно вођење делотворно у поновном укључивању незапослених у свет рада.
 • Вођење је важна помоћ појединцима у управљању повратком на тржиште рада након периода повреде, болести, бриге о другима или других врста прекида каријере.
 • Вођење је корисно младим људима који нису остварили успешан прелазак на тржиште рада. То може да буде делотворна стратегија, нарочито када је могуће развити приступе који препознају различитост у популацији младих и који теже да предупреде неуспешне транзиције и/или да управљају њима.
 • Вођење за запослена лица може да се одвија на радном месту или ван њега. Користи од њега имају и појединац и послодавац. Економске користи подразумевају веће задовољство и ангажовање запосленог, као и подршку процесима преноса знања и кохезије.
 • Вођење подржава мобилност радника у њиховој матичној држави и у држави која им је домаћин. Помаже људима да разумеју могућности и процесе мобилности, да се преоријентишу и да постану продуктивни када се преселе.
 • Вођење подржава старије раднике да се укључе у учење и активно управљају својим организованим одласком у пензију.

Наведени текст преузет је из публикације ЕЛГПН мреже: База доказа о ефектима целоживотног вођења – Водич кроз кључне налазе за делотворну политику и праксу. Целу публикацију као и остале публикације ЕЛГПН мреже можете пронаћи на страници ЕЛГПН мрежа.

Start typing and press Enter to search