Упитник самопроцене у наставку текста је само један од начина како можемо да проценимо своје компетенције, препознамо сопствене јаке стране, као и оне које желимо да унапредимо. Такође, ако тек почињемо да се усавршавамо у овој области, овакви упитници могу да нам буду и водичи који указују на компетенције које је потребно да развијамо и унапређујемо.

У области каријерног вођења и саветовања разликујемо три групе услуга: образовање за каријеру, каријерно информисање и каријерно саветовање, а свака од њих захтева одређене вештине и знања да бисмо их спроводили и унапредили њихов квалитет.  Један од прегледа потребних компетенција за спровођење ових услуга приказан је у Правилнику о стандардима услуга каријерног вођења и саветовања. Сходно овом опису, потребно је да сваки каријерни практичар (особа која спроводи услуге) поседује одређен сет општих компетенција и низ компетенција које се везују за појединачну услугу коју спроводи. Опис компетенција је делимичан преглед, па стога и овај инструмент није исцрпан попис компетенција, а такође је само један од начина за саморефлексију.

Практичар може да има развијене компетенције за једну услугу или за више њих, зависно које све врсте услуга спроводи.  Попут других, и ова самопроцена зависи од нашег тренутног контекста као и личних планова стручног усавршавања, те не постоји један исправан начин и добар или лош резултат који неко може да постигне. С обзиром на то да особа може да спроводи само једну услугу, као и комбинoвано више различитих услуга,  у складу са тим, неке од компетенција ће бити мање или више релевантне.

Упитник можете да преузмете у верзији за штампу у наставку странице, а за сва питања у вези са овом темом можете да нам пишете на имејл: euroguidance@tempus.ac.rs.

Start typing and press Enter to search