Euroguidance је европска мрежа за подршку каријерном вођењу и саветовању. Ову мрежу чини 36 националних центара широм Европе. Неколико је важних циљева Euroguidance мреже:

  • Развој европске димензије система каријерног вођења и саветовања кроз сарадњу и учешће у заједничким иницијативама
  • Умрежавање и развој компетенција професионалаца кроз организацију семинара, тренинга, студијских посета и сл.
  • Пружање важних информација о конференцијама и другим активностима, истраживањима и најразличитијим могућностима за актере у систему каријерног вођења и саветовања

Euroguidance мрежа прикупља и чини доступним различите резултате пројеката, искуства практичара стечених током примене иновативних метода у овој области и многобројне примере добре праксе у области целоживотног каријерног вођења о чему више информација можете наћи овде. Такође промовише могућности за међународну мобилност и друге eвропске иницијативе и програме у областима образовања, каријерног вођења и мобилности о чему је више информација доступно овде.

Неке од кључних заједничких активности Euroguidance мреже су публикације, прекогранични семинари, вебинари, као и активности у оквиру нордијско-балтичке сарадње.

Euroguidance мрежа издаје две кључне публикације полугодишњи билтен Insight и годишњи преглед активности мреже и појединачних центара под називом Highlights. Више о овим публикацијама доступно је овде.

Иницијатива за организацију Прекограничних семинара у оквиру Euroguidance мреже окупља 11 националних центара из Аустрије, Мађарске, Немачке, Пољске, Румуније, Словачке, Словеније, Србије, Португалије, Хрватске и Чешке. У оквиру ове иницијативе, једном годишње се организују дводневни семинари на одређену тему у оквиру који су доступне и различите радионице релевантне за одабрану тему, а које воде практичари и експерти из сваке од држава чланица иницијативе. Семинари су намењени каријерним практичарима, саветницима, креаторима политика и другим експертима у овој области са циљем размене пракси и иновација у  области КВиС. Семинари се одржавају од 2005. године, а представници из Србије на њима учествују од 2014. године. Заједничком организацијом различитих Euroguidance центара из земаља учесница реализују се семинари. Више о темама претходних прекограничних семинара налази се овде док су компендијуми са претходних прекограничних семинара доступни овде.

Група за подршку развоју компетенција у оквиру Euroguidance мреже периодично организује вебинаре за каријерне практичаре широм Европе. Вебинари се организују на различите теме и имају за циљ представљање добрих пракси и актуелних пројеката у области КВиС али и искуства у организацији и спровођењу одређених активности. Говорници на вебинарима су представници Euroguidance центара или експерти и практичари из различитих држава. Најаву нових вебинара мреже пратите у секцији Вести на сајту мреже или се пријавите на мејлинг листу мреже (формулар за пријаву се налази на крају странице).

Нордијско-балтичка сарадња представља посебну сарадњу у оквиру Euroguidance мреже остварену између осам (нордијских и балтичких) земаља: Норвешке, Шведске, Финске, Литваније, Летоније, Естоније, Исланда и Данске. Главне активности ове под-мреже су годишњи састанци који су осмишљени као прилика за размену пракси, а уједно и прилика за дискусију о развоју система каријерног вођења и саветовања на националном и интернационалном нивоу. Циљ овакве размене је такође и унапређивање услуга каријерног вођења и саветовања у свакој од земаља чланица. У оквиру ове сарадње перидоично се организују различити догађаји које можете пратити у оквиру сајта мреже на овој страници.

Start typing and press Enter to search