Кратка биографија, тј. CV је први документ који је видљив послодавцу и стога је квалитет биографије јако важан јер од тога може зависити пролазак у следећи круг селекције за запослење. Интервју је други значајан механизам селекције кандидата за запослење тако да је припрема за овај вид представљања такође јако важна.

Управо стога, ова обука има за циљ обучавање наставника и стручних сарадника за самостално вођење наставних и ваннаставних активности припреме ученика за тржиште рада, са посебним нагласком на самопроцени компетенција и вештина представљања послодавцима.

Током обуке учесници ће бити упознати са Europass документима и алатима за представљање знања и вештина на тржишту рада, као и са процесом селекције кандидата на тржишту рада и смерницe за вођење интервјуа за посао.

Обука је акредитована код Завода за унапређивање образовања и васпитања под каталошким бројем 138 и носи 8 поена стручног усавршавања. Обука је осмишљена тако да кроз интерактиван рад и размену међу учесницима унапреди компетенције наставника и стручних сарадника за припрему ученика за тржиште рада. Обука траје 1 дан и учешће на њој је бесплатно, а број учесника је ограничен на 30.

Start typing and press Enter to search