Еuroguidance центар објављује већи број публикација посвећених каријерном вођењу, уређује више база и других онлајн ресурса. Између осталог, ЕГ центар је у претходном периоду објавио различите публикације и ресурсе:

ПРЕВОДИ ПУБЛИКАЦИЈА ЕЛГПН МРЕЖЕ

ЕЛГПН – Европска мрежа политике целоживотног вођења (European Lifelong Guidance Policy Network) је мрежа које је функционисала у периоду од 2007. до 2015. године, промовишући сарадњу у развоју политика и система целоживотног вођења на националном нивоу кроз европску сарадњу. Мрежа је док је била активна издала ЕЛГПН билтен и већи број корисних публикација у вези са политикама целоживотног вођења. Euroguidance центар је превео неке од публикација ЕЛГПН мреже које су доступне на страници ЕЛГПН мрежа.

CAREERSNET МРЕЖА

У септембру 2017. године током Европске недеље каријерног вођења одржаној у Талину у Естонији покренута је мрежа експерата која има за циљ прикупљање упоредивих података о системима каријерног вођења, у циљу успостављања базе којом ће координирати Европски центар за развој стручног образовања (CEDEFOP), а која ће моћи да се користи за развој нових алата на европском нивоу. Више информација о раду ове нове европске мреже можете сазнати на сајту CEDEFOP-a: www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/networks/careersnet. Један од исхода рада ове мреже је израда онлајн базе извештаја о системима каријерног вођења и саветовања у различитим државама Европе која је доступна за претраживање на следећем линку: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports.

БИЛТЕН „КАРИЈЕРА И МОБИЛНОСТ“

Национални центар Eurogudance мреже у Републици Србији издаје годишњи билтен ,,Каријера и мобилност” који доноси преглед активности и најзначајних информација у овој области на европском и националном нивоу. У билтену се представљају нове иницијативе у овој области, нове публикације, као и различити ресурси који могу да буду корисни каријерним практичарима, како у погледу развоја компетенција, тако и у погледу унапређења услуга и активности у раду са корисницима. Досадашња издања билтена у електронском формату доступна су на страници Каријера и мобилност. 

КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ: ПРИРУЧНИЦИ ЗА НАСТАВНИКЕ 1, 2, 3 И 4 И ПРАТЕЋА БАЗА АКТИВНОСТИ КВИС

Приручници „Каријерно вођење и саветовање” садрже укупно око 100 активности каријерног вођења и саветовања, које су осмислили наставници и стручни сарадници са циљем да њихове колеге могу да их примене у раду са ученицима или да их користе као водич за осмишљавање сопствених активности прилагођених потребама и интересовањима њихових ученика. Појединачни примери активности са сценаријима, радионицама и радним материјалима доступни су у Бази КВиС активности.

ОНЛАЈН КУРС ,,УВОД У КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ”

Онлајн курс ,,Увод у каријерно вођење у средњој школи” је доступан свим каријерним практичарима и могу му приступити у било ком тренутку, из било ког краја Србије. Сами полазници курса могу одредити темпо којим ће прелазити представљене садржаје. Више информација о курсу и приступни линк доступни су на старници Udemy онлајн курс.

БАЗУ ОБРАЗОВНИХ МОГУЋНОСТИ OBRAZOVANJE.RS

База образовних могућности obrazovanje.rs омогућава лаку претрагу акредитованих установа и програма на свим нивоима образовања и пружа додатне информације о доступним програмима стипендирања и мобилности, о студентским и ученичким домовима и друге значајне информације за каријерно информисање, превасходно ученика и студената.

EUROPASS ПЛАТФОРМА

Europass платформа пружа помоћ појединцима да истакну своје вештине, знања, способности и искуства када се пријављују за посао, праксу, волонтирање, наставак школовања, итд. Сваки од ресурса у оквиру платформе има препознатљив изглед и одређен распоред садржаја, а осмишљени су тако да пруже јасну и детаљну слику о носиоцу. Више информација о Europass портфолију као и подршку за коришћење платформе, сви заинтересовани појединци, организације и установе из Србије могу добити у оквиру Europass центра. Детаљније о самој платформи и Europass центру доступно је на страници Europass платформа.

ПУБЛИКАЦИЈЕ EUROGUIDANCE МРЕЖЕ

  • INSIGHT – билтен Euroguidance мреже, који излази два пута годишње. Билтен садржи најновије вести и информације из области каријерног вођења и саветовања у Европи, представља примере добре праксе и промовише најновије методе и алате. Такође, овај билтен објављује интервјуе са познатим стручњацима, најаве семинара, конференција и осталих догађаја намењених каријерним саветницима. Досадашња издања доступна су за читање на енглеском језику у електронском формату на страници Insight.

  • HIGHLIGHTS – годишња публикација Euroguidance мреже. Публикација доноси како извештаје са активности и догађаја на нивоу европске мреже, тако и примере добрих пракси (догађаја, алата, ресурса, вебинара, студијских посета и сл.) на националном нивоу из различитих земаља. Досадашња издања доступна су за читање на енглеском језику у електронском формату на страници Highlights.

EURYDICE МРЕЖА

Eurydice мрежа пружа информације о образовним системима и политикама у Европи, путем које се прикупљају подаци о томе како су питања значајна за систем образовања регулисана у различитим земљама Европе. На основу прикупљених података, Мрежа издаје бројне публикације (тематски извештаји, публикација Подаци и бројеви, компаративне студије). Осим публикација, преко Eurydice мреже можете приступити свеобухватним описима образовних система држава које су део мреже, и то одабиром прегледа државе или теме. Све информације су доступне на енглеском језику, а у појединим случајевима и на другим европским језицима. Приступ мрежи могућ је путем линка Eurydice. 

Start typing and press Enter to search