Еuroguidance центар објављује већи број публикација посвећених каријерном вођењу, уређује више база и других онлајн ресурса. Између осталог, ЕГ центар је у претходном периоду објавио:

ПРЕВОДЕ ПУБЛИКАЦИЈА ЕЛГПН МРЕЖЕ

ЕЛГПН – Европска мрежа политике целоживотног вођења (European Lifelong Guidance Policy Network) је мрежа које је функционисала у периоду од 2007. до 2015. године, промовишући сарадњу у развоју политика и система целоживотног вођења на националном нивоу кроз европску сарадњу. Мрежа је док је била активна издала ЕЛГПН билтен и већи број корисних публикација у вези са политикама целоживотног вођења. Euroguidance центар је превео неке од публикација ЕЛГПН мреже које су доступне на страници ЕЛГПН мрежа.

КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ: ПРИРУЧНИЦИ ЗА НАСТАВНИКЕ 1, 2 И 3

Приручници “Каријерно вођење и саветовање” садрже укупно преко 70 активности каријерног вођења и саветовања, које су осмислили наставници и стручни сарадници са циљем да њихове колеге могу да их примене у раду са ученицима или да их користе као водич за осмишљавање сопствених активности прилагођених потребама и интересовањима њихових ученика. Више информација о приручницима и pdf. верзије докумената доступни су у склопу секције Ресурси.

ОНЛАЈН КУРС ,,УВОД У КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ”

Онлајн курс ,,Увод у каријерно вођење у средњој школи” је доступан свим каријерним практичарима и могу му приступити у било ком тренутку, из било ког краја Србије. Сами полазници курса могу одредити темпо којим ће прелазити представљене садржаје. Више информација о курсу и приступни линк доступни су на старници Udemy онлајн курс.

БАЗУ ОБРАЗОВНИХ МОГУЋНОСТИ OBRAZOVANJE.RS

База образовних могућности obrazovanje.rs омогућава лаку претрагу акредитованих установа и програма на свим нивоима образовања и пружа додатне информације о доступним програмима стипендирања и мобилности, о студентским и ученичким домовима и друге значајне информације за каријерно информисање, превасходно ученика и студената.

БАЗУ ОБРАЗОВНИХ МОГУЋНОСТИ ЗА СТРАНЕ СТУДЕНТЕ

Euroguidance центар уређује базу образовних могућности за стране студенте који желе да студирају или бораве на размени у Србији – StudyInSerbia.rs.

На следећим страницима можете прочитати више о ресурсима Euroguidance центра: 

Start typing and press Enter to search