Euroguidance центар организује састанке са представницима образовних и других установа, удружења и организација које се баве каријерним вођењем и саветовањем у склопу подршке развоју и унапређењу ове области. Циљ састанака је упознавање учесника са облашћу КВиС, информисање о новинама у области на европском и националном нивоу као и упознавање и размена међу учесницима. Поред тога, на располагању је и индивидуализовна подршка намењена активним школским тимовима за КВиС и ПО.

 

Уколико постоји потреба за подршком вашим активностима организовањем састанака ове врсте, можете нас контактирати на мејл адресу: euroguidance@tempus.ac.rs.

Start typing and press Enter to search