Све појединачне активности/радионице из Приручника и Допуњеног издања приручника можете преузети у електронској форми из базе активности КВиС:

page 1 of 4

Euroguidance центар је расписао Конкурс за наставне и ваннаставне активности КВиС за допуњено издање Приручника ,,Каријерно вођење и саветовање и Базе активности КВиС.

Заинтересовани наставници и стручни сарадници могу да пронађу информације о конкуру на страници Конкурс за допунњено издање Приручника и базе активности КВиС.

Start typing and press Enter to search