Све појединачне активности/радионице из Приручника из 2014, 2019, 2020. и 2023. године можете преузети у електронској форми из базе активности КВиС:

Start typing and press Enter to search