Све појединачне активности/радионице из Приручника из 2014., 2019. и 2020. године можете преузети у електронској форми из базе активности КВиС:

Start typing and press Enter to search