Вештине управљања каријером обухватају разноврсне компетенције које појединцима омогућавају:

 • Прикупљање и анализу информација о себи, образовним могућностима и свету рада;
 • Доношење каријерних одлука, креирање каријерних планова и управљање каријерним променама.

Циљ активности и услуга КВиС је развој вештина управљања каријером код корисника. Приликом дефинисања жељених исхода ВУК од помоћи могу бити следећа 4 питања као смернице:

1. Шта треба научити?

ВУК области учења су:

 • самоспознаја у вези са развојем каријере,
 • истраживање образовних могућности и тржишта рада,
 • управљање сопственим развојем,
 • изградња каријере,
 • доношење и спровођење одлука,
 • развој општих вештина за запошљавање.

При планирању овог аспекта треба узети у обзир да живот и радни напредак нису линеарни и да ће корисници у неочекиваним тренуцима можда морати (поново) да се врате развоју ВУК због догађаја и променљивих животних околности на које не могу да утичу.

2. Како се учи ВУК?

Ово питање се односи на моделе за учење, исходе учења и напредак. Ово је педагошко питање на које често утичу одлуке на нивоу система када је питању начин пружања услуге вођења.

3. Када и у ком контексту се учи ВУК?

Ово питање се односи на дефинисање нивоа развоја ВУК, од основних до напреднијих и одређенијих вештина (на пример, оквир познавања европских језика од нивоа А1 до C2), као и питање процене развијености ВУК. Ово питање је посебно значајно када се узме у обзир да појединачни процес развоја ВУК може поново да се започне у сваком тренутку живота и да услуге вођења треба да имају капацитете како би помогли појединцима да се снађу у различитим ситуацијама.

4. На који начин ће се евалуирати дефинисани оквир ВУК?

Дефинисан оквир исхода ВУК треба размотрити из више углова:

 • Потребе: Да ли постоји потреба за овим оквиром?
 • Теорија: Да ли је овај оквир замишљен тако да функционише?
 • Спровођење: Да ли је овај оквир спроведен на прописан начин и у складу са планом?
 • Утицај: Да ли је овај оквир утицао на предвиђене циљеве или циљне групе?
 • Ефикасност: Да ли је овај оквир исплатив?

Текст је писан на основу публикације ЕЛГПН мреже: Развој политике целоживотног вођења: европски пакет ресурса. Целу публикацију као и остале публикације ЕЛГПН мреже можете пронаћи на страници ЕЛГПН мреже.

Start typing and press Enter to search