Eurydice мрежа пружа информације о образовним системима и политикама у Европи и чини је 42 национална јединица са седиштем у 38 земаља које учествују у програму Еразмус+.

Путем Eurydice мреже прикупљају се подаци о томе како су питања значајна за систем образовања регулисана у различитим земљама Европе. На основу прикупљених података, Мрежа издаје бројне публикације (тематски извештаји, публикација Подаци и бројеви, компаративне студије). Осим публикација, преко Eurydice мреже можете приступити свеобухватним описима образовних система држава које су део мреже, и то одабиром прегледа државе или теме. Све информације су доступне на енглеском језику, а у појединим случајевима и на другим европским језицима.

Више информација можете пронаћи на: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/home_en

Start typing and press Enter to search