Euroguidance центар од академске 2016/17. године организује предавања и радионице o каријерном вођењу и саветовању у средњој школи студентима – будућим наставницима и стручним сарадницима у школама.

Циљ предавања и радионица је информисање студената који се образују за професију предметних наставника и стручних сарадника о:

  • основним појмовима у области каријерног вођења и саветовања,
  • различитим врстама услуга и активности каријерног вођења и саветовања на националном нивоу, као и
  • организацији рада и активностима тима за каријерно вођење и саветовање у средњим школама.

Као наставак ове активности Euroguidance центар организује за заинтересоване студенте и тросатну радионицу о каријерном вођењу током које учесници имају прилику да сазнају више о овој теми, да кроз интерактиван рад уз подршку ЕГ тима осмишљавају активности каријерног вођења и саветовања и да се на тај начин припреме за будући рад у образовним установама.

До сада су у сарадњи са Центром за образовање наставника и Одељењем за психологију Филозофског факултета у Београду организована многобројна предавања, посете и вебинари за студенте психологије, педагогије и других одељења Филозофског факултета као и студенте Мастер програма за образовање предметних наставника. Такође, од 2018. године у сарадњи са Одељењем за андрагогију Филозофског факултета у Београду одржавају се предавања за студенте овог одељења на тему каријерног вођења и саветовања.

Start typing and press Enter to search