IAEVG

IAEVG је Светска асоцијација за образовно и каријерно вођење која постоји преко 60 година. Чланови ове асоцијације су каријерни практичари, удружења и асоцијације у области каријерног вођења као и минстарства, институције и организације које пружају подршку у овој области из преко 60 држава широм света.

Циљеви ове организације су:

  • Подстицање развоја доступног и квалитетног каријерног вођења за све кориснике којима је потребно,
  • Допринос подстицању различитости и једнакоправности у образовању и раду,
  • Подршка остваривању стандарда квалитета услуга,
  • Давање смерница за дефинисање компетенција практичара и стручњака у области,
  • Подршка развоју метода за процену каријерног вођења и саветовања,
  • Подршка истраживањима, развоју пракси и политика за припрему одговарајућих и ефикасних метода и материјала за каријерно вођење,
  • Промовисање усвајање и придржавање етичког кодекса за практичаре у складу са етичким стандардима IAEVG.

Ова организација одржава и редовне годишње конференције у области каријерног вођења. Поред великог броја предавања и презентација стручњака из области КВиС из свих делова света, ова конференција је представљала изванредну прилику за успостављање контаката са стручњацима из различитих земаља и размену искустава међу практичарима. Више информација можете прочитати на сајту асоцијације.

NICЕ

Mrežа za inovacije u karijernom vođenju i savetovanju u Evropi – NICE (Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe) је европска мрежа која окупља вискошколске институције, орагнизације и појединце у области каријерног вођења и саветовања. Циљеви ове мрежу су подстицање изврсности и иновација у акедемском и на-истраживањима-заснованом образовању каријерних практичара у Европи; подршка усклађивању академских програма образовања у области каријерног вођења и саветовања у Европи; подстицање сарадње између академске заједнице и других релевантних актера у области КВиС. Више о мрежи, публикацијама и догађајима у организацији овре мреже доступно је на сајту мреже: nice-network.eu

Start typing and press Enter to search