У новом броју Билтена „Каријера и мобилност“ можете прочитати више о активностима ЕГ ентра у Србији, али и ЕГ мреже у целини које су реализоване током 2019. и 2020. године са циљем подршке развоју компетенција каријерних практичара, њиховом међусобном повезивању са колегама из региона и широм Европе, као и размени добрих пракси спровођења активности КВиС за ученике, студенте, младе и одрасле.

Такође, у билтену су доступне информације о европском алату за подршку каријерном информисању, Europass портфолију који је настао на основу претходно доступних докумената, пре свега Europass CV-а и језичког пасоша, али који је сада постао свеобухватни алат који омогућава појединцу да на једном месту забележи и представи своје компетенције и искуства, али и истражи каријерне опције – образовне и могућности за запослење у Европи.

Поред тога, на страницама овог билтена можете да се информишете и о другим важним догађајима и новостима из протеклог периода. У делу посвећеном мобилности, уз актуелности, представљена је и нова иницијатива увођења виртуелних мобилности као прилике за припрему студената за искуства физичке мобилности током студија.

Билтен је доступан за читање и преузимање овде.

Start typing and press Enter to search