Информативни центар на једном месту пружа свеобухватне информације о активностима Фондације Темпус, чији је циљ развој система образовања и рада са младима. Ту спадају информације о програму Еразмус+, могућностима за мобилност појединаца и унапређење образовног рада, али и оне које се тичу каријерног информисања и саветовања.

Фондација Темпус је отворила Информативни центар у Београду, на адреси Теразије 39, 1. спрат, који је доступан грађанима сваког радног дана од 9 до 17 часова. У овом простору сви заинтересовани појединци, представници школа, високошколских установа, омладинских и осталих установа и организација могу да на једном месту, без заказивања, добију све потребне информације у вези са образовањем у Србији и Европи, као и програмом Европске уније Еразмус+.

У области каријерног вођења и саветовања Информативни центар Фондације Темпус свим заинтересованим ученицима, њиховим родитељима и наставницима, студентима и младима пружа информације о важним ресурсима и доступним материјалима на националном и европском нивоу из области КВиС. Редовне информативне сесије и радионице, а које су део месечног програма активности овог центра, тичу се образовних могућности (доступних акредитованих студијских програма и високошколских установа, као и средњих школа и образовних профила) и информишу о важним аспектима које треба узети у обзир при избору занимања или упису школе/факултета. Један део радионица је и у вези са оснаживањем и развојем вештина појединца за представљање сопствених вештина и квалификација, уз информисање о доступним алатима попут Europass-а, као и начинима њиховог коришћења, за шта је доступна и саветодавна подршка.

Уз то, учесници ових радионица, у случају даљих недоумица које се тичу каријере и каријерних одлука, могу добити и додатну подршку у виду индивидуалног саветовања.

Инфо-центар садржи и велики број доступних материјала и ресурса у вези са могућностима за студирање, волонтирање или друге видове усавршавања у европским земљама, који су на располагању свим посетиоцима и учесницима у активностима и радионицама које овај центар организује.

За учешће у радионицама, презентацијама, разговорима и другим активностима које Инфо-центар Фондације Темпус реализује, пратите најаве активности на сајтовима www.erasmusplus.rs i www.tempus.ac.rs.

Start typing and press Enter to search