Euroguidance центар организује велики број различитих активности намењених како каријерним практичарима, тако и појединцима. Значајан број активности намењен је наставницима и стручним сарадницима у школама, попут обука, индивидуалних консултација, конференција. Такође, у оквиру активности Euroguidance центра организују се активности за каријерне практичаре у области социјалног и омладинског рада, као и низ активности усмерених на развој вештина управљања каријером.

Више о појединачним активностима можете прочитати на следећим страницама:

Start typing and press Enter to search