Прекогранични семинари Euroguidance мреже окупљају саветнике за вођење каријере, доносиоце политика, експерте и друге практичаре из различитих европских држава у циљу размене знања и примера иновативних пракси у области КВиС. Ови семинари се одржавају од 2005. године, а представници из Србије на њима учествују од 2014. године.

Прекогранични семинари у оквиру Euroguidance мреже подразумевају приступ који подржава дељење примера добрих пракси и учење и усавршавање кроз радионице. Као заједничку иницијативу, прекогранични семинар заједнички организују Euroguidance центри из земаља учесница планирањем теме семинара и предлагањем радионица које воде практичари и експерти из сваке од земаља. Свака земља доприноси семинару минимум једном радионицом која је релевантна за договорену тему и која треба да, уз практичан рад, учеснике упозна са примерима добрих и иновативних пракси, али и да их подстакне да о њима размишљају конкретно, у контексту свог окружења и специфичних потреба.

Прекогранични семинар 2019

Тема Прекограничног семинара одржаног у мају 2019. године на Бледу у Словенији била је ,,Вештине за будућност” (Skills for the future). Каријерни практичари, експерти и доносиоци одлука из преко 10 европских земаља окупило се да кроз различите интерактивне радионице дискутују о компетенцијама, како стручним, тако и меким вештинама кључним за учешће на тржишту рада у будућности. Наташа Јанкулоски и Светлана Петровић из Техничке школе из Књажевца су водиле једну од радионица на којој су представиле начине на које оне са ученицима раде на развоју кључних компетенција попут вештина за решавање проблема, сарадљивости и сл. Више информација о догађају као и презентације предавача и водитеља радионице доступне су на следећем линку.

Прекогранични семинар 2018

Тринаести Прекогранични семинар Euroguidance мреже одржан 13. и 14. новембра 2018. у Букурешту. И ове године су се каријерни практичари, доносионици одлука и истраживачи из 11 држава Европе окупили на дводневном семинару мреже. Тема овогодишњег семинара била је „Каријерно вођење и саветовање у школском курикулуму“. Водитељ једне од радионица био је Младен Шљивовић из Гимназије из Зајечара. Више информација о догађају као и презентације предавача и водитеља радионице доступне су на следећем линку.

Прекогранични семинар 2017

Дванаести по реду прекогранични семинар Euroguidance мреже одржао се у Београду 4. и 5. октобра 2017. године, као још један у низу догађаја у оквиру „Недеље каријерног вођења“ у Србији. Окупио је 80 учесника из 12 европских земаља – Аустрије, Чешке, Хрватске, Немачке, Финске, Мађарске, Пољске, Португала, Румуније, Словачке, Словеније и Србије. Тема семинара била је „Каријерно вођење 4.0 – Иновативне праксе за нове вештине“. Идеја семинара је да информише о иновативним праксама, посебно оним које користе информационо-комуникационе технологије (ИКТ), а које развијају првенствено вештине управљања каријером, уз остале вештине неопходне у контексту савременог друштва. Управо појам каријерно вођење и саветовање 4.0 упућује на 4.0 ознаку, која се често употребљава у контекстима образовања, индустрије и других области да назначи тзв. четврту индустријску револуцију, која је настала пробојем ИКТ-а у све сфере човековог живота и рада.

Програм семинара је подразумевао уводну и закључну пленарну сесију, као и 15 паралелних радионица, подељених у четири временске целине. Уводно пленарно предавање тицало се улоге информационо-комуникационих технологија у каријерном вођењу и саветовању данас, као и иновативних приступа овој области у Европи, а на поменуту тему излагала је гђа Јана Кетунен са Института за истраживања у области образовања Универзитета у Јиваскули (Финска). На закључној пленарној сесији испред Европског центра за развој стручног образовања и обука (CEDEFOP) излагао је г. Педро Морено да Фонсека на тему досадашњег коришћења дигиталних технологија у целоживотном вођењу, као и наредним корацима у развоју ове области. Радионице су водили стручњаци и каријерни практичари из земаља учесница, а оне се тематски могу издвојити у неколико целина:

  • концепт каријерног вођења 4.0;
  • примери добрих пракси;
  • ИКТ у каријерном вођењу и саветовању;
  • различити методолошки приступи у области каријерног саветовања.

Такође, семинару је претходила израда упитника, чији је циљ да прикаже стање у свим државама учесницама, програме и установе које раде на развијању нових вештина потребних у  савременом друштву и на тржишту рада, као и начине обука и програме који раде на развоју вештина каријерних практичара и саветника. Резултати овог упитника, као и описи радионица одржаних на семинару, обједињени су у електронску публикацију, доступну овде.

Прекогранични семинар 2016.

Прекогранични семинар ЕГ мреже 2016. године одржан је у Потсдаму, у Немачкој 1. и 2. јуна у организацији немачког Еuroguidance центра.

На дводневном семинару је око сто учесника из десет држава учествовало на предавањима и радионицама експерата из области каријерног вођења и саветовања из земаља учесница. Тема овогодишњег семинара била је „Интеркултурално каријерно вођење и интернационалне каријере – Интеграција миграната и националних мањина“ (Cross Cultural Guidance and International Careers – Integrating Migrants and Minorities). На овогодишњем семинару је по први пут одржана радионица на којој су представљени и примери добре праксе из Републике Србије. Бојана Јевтовић и Бојан Велев из Београдске отворене школе одржали су радионицу „Каријерно вођење за социјално укључивање националних мањина: Пилотирање програма за младе Роме“ (Career guidance for social inclusion of minorities: pilot programmes for young Roma). На семинару је такође учествовала и представница Универзитетског центра за развој каријере Милена Вујовић.

Прекогранични семинар 2015.

Јубиларни десети прекогранични семинар Euroguidance мреже одржан је у Аустрији и Чешкој од 8. до 10. јуна 2015. године. Тема тог семинара је била „Каријерно вођење које прелази границе“ (Guidance crossing borders). Семинар је започео 8. јуна у Брну, у Чешкој, а на конференцији која је тада одржана присутни су сазнали више о каријерном вођењу у тој држави. Сви учесници су након тога прешли границу и у пограничном месту Рец учествовали у дводневном семинару са већим бројем интерактивних радионица. Семинару, који су заједнички организовала три Euroguidance центра из Аустрије, Чешке и Словачке, присуствовало је стотинак учесника из десет држава.

Прекогранични семинар 2014.

Прекогранични семинар, на коме су први пут учествовали представници из Србије, одржан је 9-10. јуна у Загребу. Тема „Методе саветовања за борбу против незапослености младих“ (Counselling Methods for Fighting Youth Unemployment) је окупила око 70 учесника из 11 европских држава. Током два дана је одржано око двадесет радионица на којима су представљене иновативне методе рада са младима. Ово је први пут да су представници из Србије учествовали у раду прекограничних семинара ЕГ мреже.

Више информација о Прекограничном семинару као једној од заједничких активности мреже као и материјале и описе претходних семинара доступно је сајту мреже: https://www.euroguidance.eu/compendia-of-results-from-euroguidance-cross-border-seminars

Start typing and press Enter to search