Обука „Унапређење компетенција наставника и стручних сарадника за спровођење активности каријерног вођења и саветовања” је нова обука Euroguidance центра у трајању од 18 сати која се одвија током 5 недеља, претежно путем онлајн платформе са једним сусретом уживо. Обука је акредитована код Завода за унапређивање образовања и васпитања под каталошким бројем 196 и носи 18 поена стручног усавршавања. Циљ обуке је унапређење компетенција полазника у складу са оквиром компетенција дефинисаним у Предлогу стандарда услуга каријерног вођења и саветовања (КВиС) и другим документима посвећеним квалитету каријерног вођења и саветовања.

Обука је намењена наставницима, стручним сарадницима и другим запосленим из основних и средњих школа заинтересованим за тему каријерног вођења и саветовања који желе да унапреде своје компетенције за:

  • планирање и организацију активности КВиС,
  • каријерно информисање
  • каријерно саветовање као и
  • реализацију обука и радионица за ученике

са циљем унапређења њихових вештина управљања каријером и преузимање одговорног и зрелог приступа у доношењу обука о избору занимања и наставка образовања.

Током обуке учесници ће имати прилике да сазнају више о следећим темама:

1. Развој компетенција за каријерно вођење и саветовање у школи

Ова тема се реализује током прве недеље обуке у оквиру двосатног сусрета уживо.

Поред упознавања са планом извођења обуке, током овог сусрета, учесници ће имати прилике да се упознају са најзначајнијим концептима у области КВиС и релевантним компетенцијама каријерних практичара. Кроз вођену самопроцену учесници ће бити у прилици да стекну увид у тренутни ниво развијености компетенција и на основу тога осмисле лични план учења и развоја.

2. Вештине управљања каријером као исходи активности КВиС/ПО

Током друге недеље, учесници ће бити у прилици да путем онлајн платформе приступе материјалима на тему каријерног вођења и саветовања, вештина управљања каријером као и да се упознају са националним системом и политикама у овој области, стандардима услуга КВиС као и различитим европским моделима КВиС.

3. Процена потреба и карактеристика ученика

Трећа недеља обуке се такође реализује онлајн и посвећена је начинима и доступним алатима за процењивање потреба и карактеристика ученика као значајном сегменту процеса планирања активности КВиС/ПО.

4. Пружање подршке ученику у доношењу одлука важних за каријерни развој

Током исте недеље обуке учесници ће бити у прилици да се упознају са карактеристикама процеса доношења одлука, смерницама за избор начина подршке ученицима, саветодавним техникама и техникама радионичарског рада путем видео и материјала за читање доступних на онлајн платформи.

5. Каријерно информисање

Током четврте недеље учесници ће путем видео презентације, материјала за читање и решавањем задатака на платформи, бити у прилици да се упознају са различитим изворима информација о образовним и каријерним могућностима, начинима организовања и чувања информација као и начинима и техникама пружања подршке ученицима у коришћењу информација.

6. Праћење и унапређивање рада

У последњој недељи у онлајн дискусији разговараће се о праћењу спровођења и евалуацији активности каријерног вођења и саветовања/професионалне оријентације које ће пратити приказ ресурса доступних за континуирано усавршавање наставника и стручних сарадника у области КВиС.

7. Сумирање активности и осврт на појединачни план учења и развоја учесника обуке

На самом крају обуке, учесници имају прилике да путем онлајн упитника за самопроцену као и евалуационих формулара процене оствареност личног плана учења и развоја и ефекте одржане обуке.

Учешће на овој обуци је бесплатно, а број учесника у непосредном (уживо) делу обуке је ограничен на 30.

Start typing and press Enter to search