Активности каријерног вођења и саветовања се организују кроз активности тимова. Средње школе могу да ове активности спроводе кроз активности тима за каријерно вођење и саветовање, док се у основним школама тај тим зове тим за професионалну оријентацију. Поред тога школе могу да активности на ову тему организују и кроз рад других тимова, као и програме рада које развијају појединачно наставници, одељењске старешине, стручни сарадници и др.

На овој страници можете да преузмете чек листу која прати кораке при организацији активности каријерног вођења и саветовања/професионалне оријентације у школама. Чек листа је део материјала који прате обуку „Унапређење квалитета активности каријерног вођења кроз ефикасно планирање рада школског тима за каријерно вођење и саветовање (КВиС)/професионалну оријентацију (ПО)”  и заснована је на Правилнику о стандардима услуга каријерног вођења и саветовања.

Циљ ове чек листе је да пружи преглед корака при планирању активности и пружи смернице при планирању (укаже на аспекте планирања на које је потребно обратити више пажње), као и који ресурси и услуге могу да буду од помоћи при унапређивању различитих аспекта рада.  Ова чек листа и  приказани елементи организације су само један од начина како може да се приступи планирању и процени квалитета рада, и примарно служи да пружи преглед и нема за циљ да оцени рад.

Првенствено је намењена  за преглед рада школских тимова, али одређени делови су применљиви и на развој појединачних активности, нпр. кроз план рада одељењског старешине, као и на развој активности у другим организацијама, нпр. омладинске организације.

Чек  листу можете да преузмете у верзији за штампу у наставку странице, а за сва питања у вези са овом темом можете да нам пишете на емејл: euroguidance@tempus.ac.rs.

Start typing and press Enter to search