Акредитована обука ”Развијање активности професионалне оријентације (ПО) у основној школи” намењена је наставницима разредне и предметне наставе, педагошким асистентима и стручним сарадницима у основној школи, као и наставници у школи за образовање ученика са сметњама у развоју. Током једнодневне обуке, наставници разредне и предметне наставе, педагошки асистенти и стручни сарадници у основној школи, као и наставници у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, имаће прилику да сазнају више о појму професионалне оријентације и другим основним појмовима у овој области. Имаће прилику да препознају значај активности ПО за прелазак на наредни ниво образовања. Такође током обуке, учесници ће имати п

рилику да се припреме за спровођење активности ПО кроз примену и/или прилагођавање приказаних примера активности у конкретним школама у којима раде. Затим ће моћи да сазнају више о додатним ресурсима у области ПО на националном и европском нивоу, а они им могу бити од користи у даљем професионалном усавршавању и другим услугама у заједници на које могу упутити ученике у вези са активностима ПО. 

Обука је акредитована код Завода за унапређивање образовања и васпитања под каталошким бројем 156 и носи 8 поена стручног усавршавања. Обука траје 1 дан и учешће је бесплатно, а број места је ограничен на 30 учесника.

 

Start typing and press Enter to search