Акредитована обука ”Развијање активности професионалне оријентације (ПО) у основној школи” намењена је наставницима разредне и предметне наставе, педагошким асистентима и стручним сарадницима у основној школи, као и наставници у школи за образовање ученика са сметњама у развоју. Током једнодневне обуке, наставници разредне и предметне наставе, педагошки асистенти и стручни сарадници у основној школи, као и наставници у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, имаће прилику да сазнају више о појму професионалне оријентације и другим основним појмовима у овој области. Имаће прилику да препознају значај активности ПО за прелазак на наредни ниво образовања. Такође током обуке, учесници ће имати прилику да се припреме за спровођење активности ПО кроз примену и/или прилагођавање приказаних примера активности у конкретним школама у којима раде. Затим ће моћи да сазнају више о додатним ресурсима у области ПО на националном и европском нивоу, а они им могу бити од користи у даљем професионалном усавршавању и другим услугама у заједници на које могу упутити ученике у вези са активностима ПО. 

Обука је акредитована код Завода за унапређивање образовања и васпитања под каталошким бројем 156 и носи 8 поена стручног усавршавања. Обука траје 1 дан и учешће је бесплатно, а број места је ограничен на 30 учесника.

 

Start typing and press Enter to search