Ова онлајн обука Europass центра акредитована је код Завода за унапређивање образовања и васпитања под каталошким број 79, носи 12 поена стручног усавршавања и посвећена је обучавању наставника и стручних сарадника  за коришћење Europass алата за представљање вештина и знања у раду са ученицима као и за организовање активности каријерног информисања ученика.

Специфични циљеви ове обуке обухватају упознавање учесника са:

  • активностима и ресурсима за каријерно информисање и представљање знања и вештина као и начинима на које се ове активности могу прилагодити специфичним потребама ученика
  • Europass биографијом и процесом састављања биографије (CV-ја)
  • начинима организовања и спровођења активности израде CV-ја за ученике

Обука покрива следеће теме:

  1. Састављање радне биографије (CV) и каријерно информисање ученика

У оквиру уводне теме, током сусрета уживо у групама до 30 чланова учесници се упознају са темом каријерног информисања о образовним могућностима, тржишту рада и могућностима за мобилност и кроз радионичарски рад уче о писању радне биографије (CV). Упознају се са садржајем онлајн обуке и уговара се даљи процес рада.

  1. Корак по корак до Europass CV-ja

У току друге недеље обуке, кроз поступно вођени процес учесници користе видео и текстуалне ресурсе на платформи да идентификују сопствене вештине и знања, као и релевантна радна искуства и образовање и обуке (укључујући и неформално/информално) и да их јасно и прегледно представе у обрасцу CV-ja.

  1. Како помоћи ученицима да направе своју биографију?

У току треће недеље, учесници добијају повратну информацију о биографијама из претходне активности. Такође, учесницима се представљају различити примера активности којима се ученици могу обучити за израду биографије. На основу стечених сазнања, учесници израђују план активности за ученике кроз коју ће учити да представе своја знања и вештине.

  1. Каријерно информисање

У току исте недеље обуке, одржава се вебинар о основним одликама каријерног информисања, ресурсима за каријерно информисање ученика о образовним могућностима тј. наставку образовања након основне/средње школе, о тржишту рада, као и о личном усавршавању кроз образовну мобилност и праксе на свим нивоима образовања.

  1. Истраживање ресурса за каријерно информисање и њихово прилагођавање за коришћење са ученицима

Четврта недеља обуке посвећена је самосталном истраживању ресурса за каријерно информисање и изради материјала за коришћење ресурса за информисање у директном раду са ученицима на основу упутстава и примера.

  1. Europass документи и алати за представљање знања и вештина

Прва тема 5. недеље обуке тиче се других Europass документа попут језичког пасоша, мотивационог писма, европског пасоша вештина и учесници се обучавају за коришћење Europass онлајн едитора за састављање ових докумената. Представља се Europass документ о мобилности, као и европски ресурси за каријерно информисање ученика.

  1. Каријерно информисање ученика и алати за представљање вештина и знања – дискусија и евалуација

Последњи сусрет на обуци реализује се кроз вебинар на коме се сумирају стечена знања о алатима за представљање вештина и знања ученика и начини интеграције каријерног информисања у активности које се већ спроводе са ученицима. На сусрету се дискутује о темама обуке и наредним корацима учесника у примени стечених знања у свом раду и учесници евалуирају обуку.

Учешће на овој обуци је бесплатно, а број учесника у непосредном (уживо) делу обуке је ограничен на 30.

Start typing and press Enter to search