АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАР „РАЗВИЈАЊЕ АКТИВНОСТИ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА У УСЛУГАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ” ОДРЖАВА СЕ 4. ЈУНА У БЕОГРАДУ

 In EG vesti

 

Фондација Темпус, путем активности ЕПАЛЕ националног тима за подршку и националног центра Euroguidance мреже, спроводи обуку за унапређење компетенција практичара који раде сa корисницима из осетљивих група.

Током једнодневне обуке полазници ће бити у прилици да сазнају више о улози активности КВиС у програмима социјалне заштите, смерницама за креирање и извођење активности у односу на потребе циљне групе, као и ресурсима доступним на европском и националном нивоу. 

Обука се одржава 4. јуна 2024. године у просторијама Фондације Темпус у Београду, ул. Жабљачка 12.  Како бисте се пријавили за учешће на семинару, потребно је да најкасније до 29. маја 2024. године до  краја дана попуните електронски формулар који је доступан на овом линку.

Обука је акредитована код Републичког завода за социјалну заштиту као програм обуке у области развој општих компетенција у социјалној заштити и учешће је бесплатно, a рефундација путних трошкова није предвиђена. 

За сва додатна питања у вези са пријавом и организацијом семинара, можете да нам се обратите имејлом на адресу euroguidance@tempus.ac.rs или телефоном на број 011/33 42 430 (опција 8).

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search