0

Формулар за исказивање интересовања за обуке Euroguidance и Europass центра

Фондација Темпус организује семинаре за наставнике и наставно-научно особље  са циљем њиховог професионалног усавршавања у разним областима. Фондација Темпус је од Завода за унапређивање [...]

0

,,Развијање активности професионалне оријентације (ПО) у основној школи”

Акредитована обука ”Развијање активности професионалне оријентације (ПО) у основној школи” намењена је наставницима разредне и предметне наставе, педагошким асистентима и стручним сарадницима у [...]

0

,,Развијање активности каријерног вођења и саветовања (КВиС) у програмима образовања одраслих”

Обука „Развијање активности каријерног вођења и саветовања (КВиС) у програмима образовања одраслих” намењена је наставницима, стручним сарадницима и другим запосленима у установи која пружа [...]

0

Одржана јубиларна десета национална Euroguidance конференција

Национални центар европске мреже за подршку каријерном вођењу и саветовању – Euroguidance, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Министарством омладине и спорта [...]