0

Онлајн семинар ,,Унапређење квалитета активности каријерног вођења и саветовања у школама” за наставнике из Црне Горе и Србије

Фондација Темпус – Euroguidance центар у Србији у сарадњи са Euroguidance центром из Црне Горе организује онлајн размену искустава наставника и стручних сарадника из основних и средњих [...]

Конкурс за активности каријерног вођења и саветовања за допуњено издање приручника и базе активности КВиС

Euroguidance центар Европске мреже за подршку каријерном вођењу и саветовању са задовољством позива све који осмишљавају и спроводе активности каријерног вођења и саветовања - ауторе активности [...]

0

Упитник за самопроцену компетенција практичара у области каријерног вођења и саветовања

Упитник самопроцене у наставку текста је само један од начина како можемо да проценимо своје компетенције, препознамо сопствене јаке стране, као и оне које желимо да унапредимо. Такође, ако тек [...]

0

Конкурс за активности каријерног вођења и саветовања за допуњено издање приручника и базе активности КВиС

Euroguidance центар Европске мреже за подршку каријерном вођењу и саветовању са задовољством позива све који осмишљавају и спроводе активности каријерног вођења и саветовања – ауторе [...]

0

Главни актери у систему каријерног вођења и саветовања

Главни актери система КВиС у Републици Србији потичу из три релевантна сектора, а то су: образовање, запошљавање и омладински сектор. У сектору образовања носиоци активности су каријерни [...]

0

Заједничке активности Еuroguidance мреже

Euroguidance је европска мрежа за подршку каријерном вођењу и саветовању. Ову мрежу чини 35 националних центара широм Европе. Неколико је важних циљева Euroguidance мреже: Развој европске [...]

0

Чек листа за процену квалитета активности каријерног вођења и саветовања КВИС /професионалне оријентације ПО

0

Other Euroguidance activities