Обука: „ Унапређење компетенција омладинских радника за развој услуга и спровођење активности каријерног вођења и саветовања”

Обука „ Унапређење компетенција омладинских радника за развој услуга и спровођење активности каријерног вођења и саветовања” представља нову обуку Euroguidance центра која се у целости организује [...]

Акредитована обука: Развијање активности каријерног вођења и саветовања (КВиС) у услугама социјалне заштите

Фондација Темпус, кроз активности ЕПАЛЕ националног тима за подршку и националног центра Euroguidance мреже, припремила је обуку за унапређење компетенција каријерних практичара који раде са [...]

Конкурс за пето Национално Euroguidance такмичење добрих пракси у области каријерног вођења и саветовања

Euroguidance центар Европске мреже за подршку каријерном вођењу и саветовању по пети пут организује Национално такмичење добрих пракси у области КВиС као део заједничких активности Euroguidance [...]

Одржан онлајн семинар ,,Унапређење квалитета активности каријерног вођења и саветовања у школама” за наставнике из Црне Горе и Србије

Фондација Темпус – Euroguidance центар у Србији у сарадњи са Euroguidance центром из Црне Горе организовала је онлајн размену искустава наставника и стручних сарадника из основних и средњих [...]

0

Најава онлајн семинара ,,Унапређење квалитета активности каријерног вођења и саветовања у школама” за наставнике из Црне Горе и Србије

Фондација Темпус – Euroguidance центар у Србији у сарадњи са Euroguidance центром из Црне Горе организује онлајн размену искустава наставника и стручних сарадника из основних и средњих [...]

Конкурс за активности каријерног вођења и саветовања за допуњено издање приручника и базе активности КВиС

Euroguidance центар Европске мреже за подршку каријерном вођењу и саветовању са задовољством позива све који осмишљавају и спроводе активности каријерног вођења и саветовања - ауторе активности [...]

0

Упитник за самопроцену компетенција практичара у области каријерног вођења и саветовања

Упитник самопроцене у наставку текста је само један од начина како можемо да проценимо своје компетенције, препознамо сопствене јаке стране, као и оне које желимо да унапредимо. Такође, ако тек [...]

0

Конкурс за активности каријерног вођења и саветовања за допуњено издање приручника и базе активности КВиС

Euroguidance центар Европске мреже за подршку каријерном вођењу и саветовању са задовољством позива све који осмишљавају и спроводе активности каријерног вођења и саветовања – ауторе [...]

0

Главни актери у систему каријерног вођења и саветовања

Главни актери система КВиС у Републици Србији потичу из три релевантна сектора, а то су: образовање, запошљавање и омладински сектор. У сектору образовања носиоци активности су каријерни [...]

0

Заједничке активности Еuroguidance мреже

Euroguidance је европска мрежа за подршку каријерном вођењу и саветовању. Ову мрежу чини 35 националних центара широм Европе. Неколико је важних циљева Euroguidance мреже: Развој европске [...]