АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАР „ПРИПРЕМА УЧЕНИКА ЗА ТРЖИШТЕ РАДА – САМОПРОЦЕНА ВЕШТИНА И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОСЛОДАВЦИМА” ОДРЖАВА СЕ 6. ЈУНА У БЕОГРАДУ

Europass центар 6. јуна организује семинар ”Припрема ученика за тржиште рада - самопроцена вештина и представљање псолодавцима” у Београду.

 АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАР „РАЗВИЈАЊЕ АКТИВНОСТИ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА У УСЛУГАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ” ОДРЖАВА СЕ 4. ЈУНА У БЕОГРАДУ

Euroguidance центар 4. јуна организује семинар ”Развијање активности каријерног вођења у услугама социјалне заштите” у Београду.

 АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАР „РАЗВИЈАЊЕ АКТИВНОСТИ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА У УСЛУГАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ” ОДРЖАВА СЕ 21. МАЈА У НИШУ

Euroguidance центар 21. маја органиѕује семинар ”Развијање активности карирног вођења у услугама социјалне заштите” у Нишу.

РАЗВИЈАЊЕ АКТИВНОСТИ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ (ПО) У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

Обука је акредитована код Завода за унапређивање образовања и васпитања под каталошким бројем 156 и носи 8 поена стручног усавршавања. Током једнодневне обуке, наставници разредне и предметне [...]

РАЗВИЈАЊЕ АКТИВНОСТИ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА (КВИС) У ПРОГРАМИМА ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ

Обука је акредитована код Завода за унапређивање образовања и васпитања под каталошким бројем 155 и носи 8 поена стручног усавршавања. Током једнодневне обуке, наставници, стручни сарадници и [...]