РАЗВИЈАЊЕ АКТИВНОСТИ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ (ПО) У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

Обука је акредитована код Завода за унапређивање образовања и васпитања под каталошким бројем 156 и носи 8 поена стручног усавршавања. Током једнодневне обуке, наставници разредне и предметне [...]

РАЗВИЈАЊЕ АКТИВНОСТИ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА (КВИС) У ПРОГРАМИМА ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ

Обука је акредитована код Завода за унапређивање образовања и васпитања под каталошким бројем 155 и носи 8 поена стручног усавршавања. Током једнодневне обуке, наставници, стручни сарадници и [...]

Одржана једанаеста национална Euroguidance конференција „Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи”

Једанаеста Euroguidance конференција „Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи” одржана је 25. октобра 2023. године у Београду са преносом путем интернета и окупила oко 170 [...]

Резултати осмог Националног Euroguidance такмичења примера добрих пракси у области каријерног вођења и саветовања

Euroguidance центар у Србији организовао је осми пут Национално такмичење добрих пракси у области каријерног вођења и саветовања. Ово такмичење представља део заједничких активности Euroguidance [...]

Акредитовани семинар националног Europass центра „Припрема ученика за тржиште рада – самопроцена вештина и представљање послодавцима” одржава се 21. децембра у Београду 

Национални Europass центар 21. децембрa у Београду организује акредитовани семинар ,,Припрема ученика за тржиште рада - самопроцена вештина и представљање послодавцима” за наставнике основних и [...]

Заједнички онлајн семинар „Каријерно вођење и саветовање у средњој школи” за наставнике и стручне сараднике из Србије и Чешке, 7. децембaр 2023. 

Euroguidance центри из Србије и Чешке заједнички организују онлајн догађај ”Каријерно вођење и саветовање у средњој школи” 7. децембра 2023. године до 15 до 17 часова.

Акредитовани семинар „Унапређење квалитета активности каријерног вођења кроз ефикасно планирање рада школских тимова за КВиС/ПО” одржава се у Смедереву и Ћуприји

Национални Euroguidance центар у децембру организује акредитоване семинаре за наставнике основних и средњих школа у Смедереву и Ћуприји.