АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАР „ПРИПРЕМА УЧЕНИКА ЗА ТРЖИШТЕ РАДА – САМОПРОЦЕНА ВЕШТИНА И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОСЛОДАВЦИМА” ОДРЖАВА СЕ 6. ЈУНА У БЕОГРАДУ

Europass центар 6. јуна организује семинар ”Припрема ученика за тржиште рада - самопроцена вештина и представљање псолодавцима” у Београду.

 АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАР „РАЗВИЈАЊЕ АКТИВНОСТИ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА У УСЛУГАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ” ОДРЖАВА СЕ 4. ЈУНА У БЕОГРАДУ

Euroguidance центар 4. јуна организује семинар ”Развијање активности каријерног вођења у услугама социјалне заштите” у Београду.

 АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАР „РАЗВИЈАЊЕ АКТИВНОСТИ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА У УСЛУГАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ” ОДРЖАВА СЕ 21. МАЈА У НИШУ

Euroguidance центар 21. маја органиѕује семинар ”Развијање активности карирног вођења у услугама социјалне заштите” у Нишу.

Акредитовани семинар националног Europass центра „Припрема ученика за тржиште рада – самопроцена вештина и представљање послодавцима” одржава се 21. децембра у Београду 

Национални Europass центар 21. децембрa у Београду организује акредитовани семинар ,,Припрема ученика за тржиште рада - самопроцена вештина и представљање послодавцима” за наставнике основних и [...]

Заједнички онлајн семинар „Каријерно вођење и саветовање у средњој школи” за наставнике и стручне сараднике из Србије и Чешке, 7. децембaр 2023. 

Euroguidance центри из Србије и Чешке заједнички организују онлајн догађај ”Каријерно вођење и саветовање у средњој школи” 7. децембра 2023. године до 15 до 17 часова.

Акредитовани семинар „Унапређење квалитета активности каријерног вођења кроз ефикасно планирање рада школских тимова за КВиС/ПО” одржава се у Смедереву и Ћуприји

Национални Euroguidance центар у децембру организује акредитоване семинаре за наставнике основних и средњих школа у Смедереву и Ћуприји.