АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАР „ПРИПРЕМА УЧЕНИКА ЗА ТРЖИШТЕ РАДА – САМОПРОЦЕНА ВЕШТИНА И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОСЛОДАВЦИМА” ОДРЖАВА СЕ 6. ЈУНА У БЕОГРАДУ

Europass центар 6. јуна организује семинар ”Припрема ученика за тржиште рада - самопроцена вештина и представљање псолодавцима” у Београду.

 АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАР „РАЗВИЈАЊЕ АКТИВНОСТИ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА У УСЛУГАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ” ОДРЖАВА СЕ 4. ЈУНА У БЕОГРАДУ

Euroguidance центар 4. јуна организује семинар ”Развијање активности каријерног вођења у услугама социјалне заштите” у Београду.