АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАР „РАЗВИЈАЊЕ АКТИВНОСТИ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА У УСЛУГАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ” ОДРЖАВА СЕ 21. МАЈА У НИШУ

Euroguidance центар 21. маја органиѕује семинар ”Развијање активности карирног вођења у услугама социјалне заштите” у Нишу.