Осмо Национално Euroguidance такмичење добрих пракси у области каријерног вођења и саветовања 

 In EG vesti

 

Euroguidance центар Европске мреже за подршку каријерном вођењу и саветовању по осми пут организује Национално такмичење добрих пракси у области каријерног вођења и саветовања (КВиС) као део заједничких активности Euroguidance мреже које имају за циљ размену добрих пракси из ове области на европском нивоу и организује се у склопу заједничких активности Euroguidance центра Србије са Euroguidance центрима у Чешкој, Словачкој, Летонији, Мађарској и Пољској. 

Национално такмичење организује се у циљу промовисања установа, организација и појединаца који су у претходном периоду развили нове услуге, алате или материјале, односно успешно реализовали активности каријерног вођења и саветовања и на тај начин допринели развоју система КВиС у целини.  

Ко може да учествује? 

За учешће на такмичењу могу се пријавити сва правна и физичка лица (или групе лица/тимови) са територије Републике Србије која пружају услуге каријерног вођења и саветовања у систему образовања, запошљавања или рада са младима, укључујући основне и средње школе (или тимове за каријерно вођење у оквиру школа), центре за развој каријере, заводе и агенције за запошљавање, удружења, канцеларије за младе, послодавце, студентске, ученичке или стручне организације, организаторе услуга образовања одраслих и друге. 

Шта може бити пример добре праксе у области каријерног вођења и саветовања? 

На такмичење је могуће пријавити све активности, услуге, алате или публикације из области каријерног вођења и саветовања које је правно лице/појединац/тим у оквиру одређеног правног лица које се пријављује реализовало или развило у претходном периоду. Наведено укључује алате и публикације за каријерно информисање, услуге каријерног саветовања, програме образовања за каријеру и сличне активности које су имале за циљ унапређење вештина управљања каријером код корисника. Могуће је пријавити примере из сектора образовања, запошљавања, рада са младима, али и других области попут каријерног вођења запослених у оквиру компанија. У случају да правно лице/појединац/тим у оквиру одређеног правног лица пријављује активност коју је већ пријављивало и коју континуирано спроводи, потребно је  у пријави навести иновације у односу на претходни период. Фокус такмичења јесте на активностима којe су директно намењене корисницима (за разлику од нпр. обука за каријерне практичаре) у циљу унапређења вештина управљања каријером, а не само стручних знања и вештина за одређено занимање.

Критеријуми избора примера добре праксе 

Стручни жири врши избор пријављених примера пракси оцењивањем следећих аспеката: 

  • Усаглашеност са темом и облашћу такмичења – пријава представља пример активности каријерног вођења и саветовања; 
  • Циљеви и исходи пријављеног примера (активности, алата…); 
  • Остварени резултати и добробит/корисност за кориснике; 
  • Заснованост на потребама корисника; 
  • Методологија; 
  • Осигурање квалитета и евалуација; 
  • Могућност примене описаних пракси другим срединама. 

Будући да се такмичење реализује у сарадњи са Euroguidance центрима из Чешке, Словачке, Мађарске, Летоније и Пољске, те да се награђени примери добре праксе представљају у заједничкој публикацији, додатно ће се вредновати истицање европске димензије – могућност примене  у другим државама Европе, инспирисаност европским праксама, коришћење европских алата и слично. 

Начин пријаве

Пријаве примера добрих пракси подносе се електронским путем, попуњавањем формулара доступног овде.

Рок за подношење пријаве продужен је из техничких разлога до 11. септембра 2023. године до 17 часова. 

Признања и награде 

Поред плакете, односно сертификата за награђене примере добре праксе, по један представник првонаграђених примера стиче могућност учешћа на студијским посетама или конференцији у области каријерног вођења. Резултати конкурса свечано се проглашавају у склопу једанаесте Националне Euroguidance конференције „Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи“. 

Правила конкурса за Национално Euroguidance такмичење добрих пракси у области КВиС 

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search